Regeringen vil skærpe sanktionerne på kontanthjælpsområdet

(Artiklen er udgivet for omkring 6 år siden). 

Artiklen er opdateret for 6 år siden.

Der skal være mærkbare og synlige konsekvenser, hvis ledige i kontanthjælpssystemet ikke står til rådighed for det danske arbejdsmarked. Derfor fremlægger Regeringen et udspil med 20 initiativer, der forenkler og skærper sanktionsreglerne samt styrker kontrollen med offentlige ydelser.

Regeringen ønsker at forenkle sanktionsreglerne på kontanthjælpsområdet, så kommunerne får lettere ved at bruge reglerne, og så kommunerne begår færre fejl. Aktuelt er der 74 forskellige satser, og de skal reduceres til fire, så kommuner og ledige præcist ved, hvor meget der kan blive trukket i ydelsen.

Mærkbare og synlige konsekvenser ved udeblivelse med videre

Det skal have mærkbare og synlige konsekvenser, hvis ledige i kontanthjælpssystemet siger nej til et jobtilbud eller ikke møder op til for eksempel et aktiveringstilbud.

Derfor skal reglerne forenkles og skærpes, ligesom kontrollen skal styrkes. Og sanktioner skal falde hurtigt og konsekvent, hvis man siger nej til et jobtilbud eller ikke møder op et aktiveringstilbud eller en samtale med kommunen.

“Vi har det grundprincip i Danmark, at vi hjælper folk, der står uden arbejde og i en periode ikke kan forsørge sig selv. Men vi kræver, at de til gengæld står til rådighed for det danske arbejdsmarked. Derfor vil regeringen gøre det enklere for kommunerne at sanktionere, når en borger ikke står til rådighed, og skabe et sanktionssystem, der er mere konsekvent,” siger beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen (V).

Kortere vej fra forseelse til sanktion på pengepungen

Udspillet indeholder 20 initiativer, hvor 12 er på sanktionsområdet. De resterende otte forslag skal skabe mere og bedre kontrol med udbetaling af offentlige forsørgelsesydelser.

Udspillets 12 forslag på sanktionsområdet drejer sig om forslag, der forenkler reglerne, og forslag, der skærper reglerne. Det skal være lettere for kommunerne at administrere reglerne, og samtidig skal forslagene sikre, at det bliver lettere for borgerne at forstå reglerne og konsekvenserne.

Regeringens forslag på sanktionsområdet er:

 • Skærpet sanktion for uberettiget modtagelse af hjælp i udlandet og sort arbejde
 • Sanktion ved manglende underskrivelse af medborgerskabserklæring
 • De 74 beregnede dagssatser erstattes af 4 faste satser
 • Rimelige grunde skal tænkes ind ved anvisning af tilbud
 • Krav om aftale om jobsøgning og frist for at joblogge
 • Skærpet rådighedssanktion (hjælp udbetales alene ved fremmøde) forenkles og udvides
 • Sanktioner skal ikke kompenseres via boligstøtten
 • Kortere vej fra forseelse til sanktion – mulighed for agterskrivelse
 • Vejledningsindsatsen forenkles i forhold til omfang og indhold
 • Præcisering af regler om udvidet partshøring af aktivitetsparate
 • Udvidelse af mulighed for månedsvis opgørelse af sanktioner
 • Nedsættelse af arbejdsgruppe med KL om it-understøttelse

Dertil kommer de otte forslag på kontrolområdet, som skal give mere og bedre kontrol med udbetaling af offentlige forsørgelsesydelser og sikre færre fejludbetalinger. Det skal blandt andet ske igennem øget brug af registersamkøringer.

Download og læs: faktaark (pdf-fil)

Grafik: Dina Mariani / iStock

This article is published by Slagelse.News. Copyright © Slagelse Media, Denmark (EU), tel. +45 7174 1448.