Politibetjente og sygeplejersker i fælles udrykning

(Artiklen er udgivet for omkring 5 år siden). 

Zand.News – Særlige udrykningsteams skal bestå af betjente og psykiatriske sygeplejersker i hvide veste. Det sker i samarbejde med Region Sjælland, og forsøget starter i Sydsjællands og Lolland-Falsters Politikreds til september.

Politiet og sundhedsmyndighederne er gået sammen om nye udrykningsteams, der skal sikre en bedre og mere professionel håndtering af hændelser med personer med psykiske lidelser.

Ordningen, der er et forsøg, skal køre frem til 2021. Det skriver Rigspolitiet i en pressemeddelelse.

Hurtigere servicering af personer med psykiske lidelser

To betjente og en psykiatrisk sygeplejerske. Sådan ser de nye udrykningsteams ud, som fra i dag kan køre ud til opgaver, der involverer personer med psykiske lidelser.

»Vi ser frem til at få de fælles udrykningsteams ud på gaden. Vi tror på, at de kan være med til at sikre en hurtigere håndtering og bedre servicering af personer med psykiske lidelser, der kommer i kontakt med politiet,« siger politiinspektør Lisbeth Fried fra Rigspolitiets Center for Beredskabsudvikling og fortsætter:

»Det er en gruppe, der fylder mere og mere i vores arbejde, og derfor giver det god mening med fælles udrykningsteams, der kan løse den komplekse opgave sammen på tværs af myndighederne.«

Formålet er at tage de komplekse konflikter i opløbet

En undersøgelse, som Rigspolitiet står bag, viser, at antallet af hændelser, der involverer personer med psykiske lidelser, på syv år er steget fra knap 16.000 til cirka 43.000 om året i hele landet. Hvor de i 2009 udgjorde 5,6 procent af alle hændelser hos politiet, udgjorde de i 2016 12,8 procent.

»Vores betjente fortæller, at det er en svær og kompleks opgave. De bliver i nogle tilfælde usikre på, hvordan de bedst håndterer personer med psykiske lidelser og savner den sundhedsfaglige vurdering og kompetence,« forklarer Lisbeth Fried og fortsætter:

»Målet er at disse personer og deres pårørende får en hurtigere behandling og en mere koordineret indsats. Samtidig kan de nye teams forhåbentlig være med til at tage konflikter i opløbet og give en mere smidig indgang til behandlingssystemet.«

Patruljen har mulighed for at iklæde sig en hvid vest

I erkendelse af at denne type opgaver fylder mere, og at opgaven er kompleks og ofte rækker ud over, hvad en almindelig betjent er uddannet til, besluttede Rigspolitiet at søge satspuljemidler til et forsøg med fælles udrykningsteams i samarbejde med tre regioner – Region Sjælland, Region Syddanmark og Region Midtjylland, hvor man også ser frem til, at de nye teams kommer i aktion.

De fælles patruljers køretøjer vil være civile for i videst muligt omfang at skabe tryghed hos de borgere, som patruljerne skal i kontakt med. Patruljen har mulighed for at iklæde sig en hvid vest, der kan skabe den nødvendige synlighed og vise, at der er tale om en fælles myndighedsindsats.

37,9 millioner kroner er afsat til forsøget med udrykningsteamene, der kommer til at køre hos Østjyllands Politi og Fyns Politi med start i august og fra september hos Midt- og Vestjyllands Politi og Sydsjællands- og Lolland-Falsters Politi. Forsøget løber frem til 2021.

Øverst: De fælles udrykningsteams vil rykke ud i en bil som denne. Det er muligt at påsætte magnestafferinger, der viser omverdenen, at man er i gang med en myndighedsopgave. (Foto: Rigspolitiet). PM/rk.

This article is published by Slagelse.News. Copyright © Slagelse Media, Denmark (EU), tel. +45 7174 1448.