Politi skal hjælpe ofre for digitale sexkrænkelser

(Artiklen er udgivet for omkring 6 år siden). 

Zand.News – En digital sexkrænkelse kan for eksempel være afpresning, hvor formålet er at få penge eller sex.

Politiet kommer til at spille en mere aktiv rolle i sager om digitale sexkrænkelser. Fremadrettet skal politiet aktivt hjælpe forurettede med at få krænkende materiale fjernet fra internettet og i videre omfang sikre tidlig dokumentation af sagen.

De seneste år har vist, at deling af seksuelt krænkende materiale på nettet er et stadigt stigende problem. Politiet arbejder hele tiden på at være på forkant med kriminalitetsudviklingen online. Derfor udsender Rigspolitiets Nationale Cybercrime Center (NC3) nu en revideret vejledning til landets politikredse.

»Udviklingen går meget hurtigt i den digitale verden. Som politi bliver vi hele tiden nødt til at tilpasse os for at være på forkant. Derfor har vi lavet den nye vejledning, som hovedsageligt fokuserer på, hvordan politiet skal vejlede og hjælpe ofrene. Det gælder både om i videst muligt omfang at få fjernet materiale af seksuelt krænkende karakter fra internettet og om hele den indledende bevissikring og efterforskning,« forklarer leder af NC3, Claus Birkelyng.

Hurtigere sikring af beviser og større hjælp til ofret

Claus Birkelyng fortæller videre, at den reviderede vejledning blandt andet skal sikre, at politiet hjælper forurettede fra sagens start med kontakt til internetplatforme, hvor det krænkende materiale fremgår. Dette skal gå hånd i hånd med hurtigere bevissikring.

»Den nye vejledning skal sikre, at bevissikringen går i gang snarest muligt efter politiets modtagelse af anmeldelse om en digital sexkrænkelse. Vi skal altså blive endnu bedre til hurtigt at få sikret beviserne og hjælpe ofret med at få fjernet materialet fra den pågældende platform,« forklarer Claus Birkelyng.

Fakta: Hvad er en digital sexkrænkelse?

En digital sexkrænkelse er typisk en handling, hvor nøgenbilleder eller video/billeder af seksuel karakter bliver delt eller offentliggjort uden tilladelse fra den afbildede person.

Digitale sexkrænkelser foregår typisk via sociale medier, online fora, private mobilbeskeder samt applikationer til smartphones.

Gerningsstedet vil ofte omfatte internetplatforme såsom hjemmesider, sociale medier og fildelingstjenester, der fysisk er placeret på servere. Disse kan være placeret i udlandet.

Artiklen fortsætter under illustrationen.

Foto: Dansk Politi
Dansk Politi

En anden form for digital sexkrænkelse kan ske i forbindelse med online dating. Svindleren vil forsøge at få penge, og ofret kan blive udsat for afpresning, hvis han eller hun ikke sender penge. Kærlighedssvindel kan koste hele ens opsparing.

Der findes også digitale børnelokkere (groomere), som forsøger at lokke nøgenbilleder ud af børn og unge. Groomeren er normalt forklædt som et barn eller en flink voksen, hvor han eller hun lokker barnet til for eksempel at sende nøgenbiller eller intime videoer.

Barnet eller den unge kan endvidere blive udsat for “sextortion” (“sex” og “extortion”, som er engelske for afpresning). Sextortion betegner trusler om offentliggørelse af billeder/videoer, såfremt barnet eller den unge ikke adlyder kravet om alt fra sex til penge.

Læs også: Europæisk kampagne mod digitale børnelokkere.


Genrefoto: Aleutie / iStock.


This article is published by Slagelse.News. Copyright © Slagelse Media, Denmark (EU), tel. +45 7174 1448.