Plejehjem og sygehuse begynder at åbne (op)

(Artiklen er udgivet for omkring 4 år siden). 

Zand.News – Beboere på plejehjem, patienter på sygehuse og psykiatriske afdelinger samt en række andre kan se frem til flere muligheder for at få besøg.

Besøgsforbud og besøgsrestriktioner, som er blevet indført i plejesektoren og på sygehus- og psykiatriområdet, ophæves delvist. Det skriver Sundheds- og Ældreministeriet i en pressemeddelelse.

Ny model for en genåbning i den poliske aftale om fase 2

Besøgsforbud og besøgsrestriktioner, som blev indført i plejesektoren og på sygehus- og psykiatriområdet, ophæves delvist.

Beboere på landets plejehjem, patienter på sygehuse og psykiatriske afdelinger og en række andre kan nu se frem til flere muligheder for at få besøg.

Det sker med en ny model for en delvis genåbning, der er fastlagt i forlængelse af regeringens og Folketingets partiers poliske aftale om yderligere genåbning i fase 2.

Modellen er blevet udarbejdet på baggrund af input fra sektorpartnerskabet for genåbning af plejesektoren og interessenter fra både ældre-, sygehus- og psykiatriområderne.

»Restriktionerne på besøg er for at beskytte nogle af vores mest sårbare borgere mod smitte, herunder ældre på plejehjem, patienter på sygehusene og indlagte psykiatriske patienter, men vi ved desværre godt, at restriktionerne har haft menneskelige omkostninger for både de berørte borgere og deres pårørende,« siger sundheds- og ældreminister Magnus Heunicke (S) og fortsætter:

»Derfor er det vigtigt, at vi nu skaber bedre muligheder for besøg i takt med, at vi har fået smitten under kontrol og også åbner op i andre dele af samfundet. Vi gør fortsat alt, hvad vi kan, for ikke at få smittekæder ind på sygehusene og plejehjemmene, for vi ved desværre, at mere end 1/3 af alle dødsfald blandt COVID-19-tilfælde i Danmark sker på plejehjem. Derfor er vi nødt til at have nogle restriktioner fortsat.«

Plejehjem og hospitaler kan ikke forbyde udendørs besøg

Der har siden marts måned været fastsat begrænsninger for besøg på landets plejehjem, plejeboliger og aflastningspladser samt sygehuse, herunder psykiatriske afdelinger og klinikker.

Hovedpunkter i den nye model er:

  • Besøg skal som udgangspunkt gennemføres udendørs. Og man kan ikke længere forbyde et udendørsbesøg.
  • Besøg kan stadig ske indendørs, hvis der er tale om en kritisk situation.
  • Som noget nyt, bliver der også mulighed for at få besøg indendørs af 1-2 faste besøgspersoner, som beboeren eller patienten selv udpeger. Hvis en beboers eller patients helbred eller de fysiske rammer på plejehjemmet eller sygehuset gør, at besøget ikke kan foregå udendørs.
  • I forhold til sygehusene vil besøgspersonen også kunne ledsage patienten til behandling, undersøgelse eller samtale, mens patienten er indlagt. Det samme gælder ved ambulant behandling, undersøgelse eller samtale.
  • Det vil være ledelsen på plejehjemmet eller sygehuset, der i den konkrete situation beslutter, om der kan ske besøg eller ledsagelse. Her skal der blandt andet tages hensyn til, om besøget kan ske på en forsvarlig måde.
  • Der vil være mulighed for, at man som pårørende – på frivillig basis – lader sig test forud for besøg på plejehjem, sygehus med videre.

Styrelsen for Patientsikkerhed vil som opfølgning på de nye regler opdatere de påbud, som er givet til blandt andet kommunalbestyrelser og regionsråd om besøgsrestriktioner på blandt andet plejehjem og sygehuse. Desuden er Sundhedsstyrelsen i gang med at opdatere de nuværende retningslinjer.

Sundhedsstyrelsens retningslinjer offentliggøres torsdag den 11. juni 2020.

Vigtigt at følge retningslinjerne for brug af værnemidler

»Vi har arbejdet for at finde forsvarlige og langsigtede løsninger. Det er alfa og omega, at en gradvis genåbning sker på en sundhedsmæssig forsvarlig måde, og at vi sikrer, at både beboere, patienter, pårørende og personale kan føle sig trygge,« siger Magnus Heunicke og fortsætter:

»Vi har en offensiv teststrategi, der blandt andet omfatter smitteopsporing, og det skal hjælpe til at finde skjule smittekæder. Desuden er det vigtigt, at medarbejderne i sundheds- og ældresektoren følger retningslinjerne for brug af værnemidler.«

Øverst: Genrefoto. (Foto: Geralt / Pixabay). PM/rk.

This article is published by Slagelse.News. Copyright © Slagelse Media, Denmark (EU), tel. +45 7174 1448.