Økonomisk hjælp til at fjerne skrald på stranden

(Artiklen er udgivet for omkring 5 år siden). 

Zand.News – Nu kan alle søge om midler i en helt ny strandrensningspulje. Pengene kan bruges til alt fra skraldeposer til forplejning af deltagerne ved større arrangementer.

Frivillige, der giver en hånd med for at holde danske strande fri for plastik og andet affald, kan nu søge om penge til for eksempel skraldeposer og leje af trailere. Det skriver Miljø- og Fødevareministeriet i en pressemeddelelse.

Tilskudspulje til ildsjæle, som frivilligt gør en indsats

Fremover bliver det lidt nemmere og lidt mere attraktivt at gøre en frivillig indsats for at fjerne affald langs Danmarks kyster. Nu kan alle fra private borgere til foreninger nemlig søge om midler i en helt ny strandrensningspulje.

Midlerne kan søges til alt fra skraldeposer til forplejning af deltagere ved større arrangementer. Man kan også søge tilskud til leje af udstyr, som kan bruges til affaldsopsamlingen.

Der kan søges tilskud til blandt andet:

  • Informationsaktiviteter koblet til initiativer på strande
  • Forplejning der kan gøre det attraktivt at deltage
  • Udgifter til materialer, forsyninger og diverse produkter
  • Leje af lokaler og udstyr.

»Plastik er en trussel for vores natur og miljø. Og bliver meget langsomt nedbrudt i naturen. Det skader både natur og dyr, og det er med til at ødelægge naturoplevelsen langs de danske strande og kyster,« siger miljøminister Lea Wermelin (S) og fortsætter:

»Derfor er jeg glad for i dag at kunne åbne en tilskudspulje, så de mange ildsjæle, som frivilligt gør en indsats for at rydde op, får en ekstra hånd.«

Et skridt i rækken til at passe bedre på vores natur

Strandrensningspuljen er et af flere initiativer, som skal begrænse plastikforurening og overforbrug af plastik.

»I sidste uge besluttede vi, at afgiften på plastikposer fordobles, og at det er slut med uddeling af gratis bæreposer. Det her er også et skridt i rækken af at passe bedre på vores natur og miljø,« siger Lea Wermelin og fortsætter:

»Og det er dejligt, at vi nu kan give noget tilbage til de frivillige, der hjælper fællesskabet med at fjerne plastikaffald.«

Der er i år i alt fire millioner kroner i strandrensningspuljen, og der er afsat 400.000 kroner til administration, formidling og information. Der kan maximalt søges 500.000 kroner. Du kan finde mere information på: mst.dk.

Der er 3,6 millioner kroner i puljen i år. Aktiviteterne må dog gerne afholdes næste år. Fristen for at søge er torsdag den 3. oktober 2019 kl. 12.00.

Øverst: Genrefoto. (Foto: Noel Bauza / Pixabay). PM/rk.

This article is published by Slagelse.News. Copyright © Slagelse Media, Denmark (EU), tel. +45 7174 1448.