Myndighedernes mening om skærme

Artiklen er opdateret for 7 måneder siden.

Zand.News – Det er vigtigt at være bevidst om, hvor meget skærme fylder i dagligdagen. Derudover bør forældre være ekstra opmærksomme på, om skærme påvirker børns udvikling og trivsel.

Sundhedsstyrelsen kommer med anbefalinger om brug af skærm både i form af både generelle anbefalinger og mere generelle anbefalinger til forældre med hjemmeboende børn. Der er især særligt fokus på de mindste børn, hvor anbefalingerne er skærpet. Det skriver styrelsen i en pressemeddelelse.

Skærme kan påvirke udvikling og trivsel

Smartphones, tablets og computere er blevet en naturlig del af vores hverdag, og brugen af skærm er steget i alle aldersgrupper i Danmark de sidste 10 år, særligt blandt unge.

Sundhedsstyrelsen har set nærmere på en række nye undersøgelser om, hvad brugen af skærme betyder for vores søvn, fysiske aktivitet, stress, sociale relationer og ikke mindst for fællesskaberne i hverdagen. På den baggrund har Sundhedsstyrelsen revideret anbefalingerne om brug af skærm.

»Det er vigtigt, at vi alle er bevidste om, hvor meget skærmbrug fylder i dagligdagen, og den måde vi bruger skærmene på. Gør de noget godt for vores relationer og mentale trivsel, eller mister vi noget andet vigtigt socialt samvær på grund af dem? Derudover bør forældre være ekstra opmærksomme på, om brugen af skærm i familien påvirker deres børns udvikling og trivsel. Specielt har børn under to år som udgangspunkt ikke gavn af at se på en skærm,« siger sektionsleder Maja Bæksgaard Jørgensen.

Forældre er rollemodeller for deres børn

Det fører til skærpede anbefalinger om skærmvaner til de mindste børn:

»Vi ved, hvad der skal til, for at børn får en god udvikling, og det skal der være tid til. Børn og unge skal have et sundt liv med tilstrækkelig søvn og fysisk aktivitet, ligesom de skal have mulighed for at indgå i fællesskaber, der har en positiv betydning for deres trivsel. Forældre skal samtidig være opmærksomme på deres egne skærmvaner i hjemmet, fordi deres kontakt med børnene har stor betydning, og fordi de er rollemodeller, når der skal opbygges gode vaner også i forhold til skærmbrug,« siger hun.

Anbefalingerne bygger på litteraturstudier ud fra internationale videnskabelige artikler samt danske og nordiske rapporter, der fokuserer på søvn, fysisk aktivitet og stress samt relationer og fællesskaber. Derudover har der været nedsat en arbejdsgruppe, der har rådgivet om anbefalingen vedrørende børn under to år, og der har været inddraget en række eksperter til at kvalificere ordlyden i anbefalingerne.

Læs anbefalingerne for skærmbrug på: sst.dk (pdf).

Øverst: Genrefoto. (Foto: iStock / Tatyana Tomsickova). PM/roke.

This article is published by Slagelse.News. Copyright © Slagelse Media, Denmark (EU), tel. +45 7174 1448.

Kortlink til artiklen er: https://www.slagelse.info/zsn/yfw6