March mod Ensomhed støtter Livslinien

Artiklen er opdateret for 10 måneder siden.

Zand.News – »Jeg har selv oplevet at være akut selvmordstruet på grund af ensomhed, men jeg ringede heldigvis til Livslinien i stedet, og der fik jeg hjælp af en frivillig rådgiver … Uden hende ved jeg ikke, om jeg var her i dag. Hun hjalp mig i telefonen, ringede til politiet og fik mig indlagt på den psykiatriske akutmodtagelse, men jeg fik aldrig sagt tak til hende,« fortæller Patrick Cakirlil.

Siden 2017 har Patrick Cakirli brugt sine somre på at vandre Danmark tyndt for at sætte fokus sin egen og andres ensomhed – og for at samle penge ind til Ensomhed Danmarks Landsindsamling, der hvert år støtter et nyt initiativ, som forebygger og afhjælper ensomhed.

I 2022 nåede indsamlingen op på 217.000 kroner. Pengene gik til organisationen Recovery Bulls. I år samles der ind til Livslinien, som arbejder for at forebygge selvmord og selvmordsforsøg gennem telefon-, chat- og mailrådgivning. Det skriver March mod Ensomhed i en pressemeddelelse.

Patrick Cakirlim må ikke vandre alene

Når Patrick Cakirli går landet rundt på sin March mod Ensomhed, er hans koncept ganske enkelt. Han vandrer ad en fastlagt rute, men må kun gå, hvis han har følgeskab. Er han alene, skal han stå stille. På den måde bliver vandringen et symbol på vigtigheden af fællesskab og social ansvarlighed i kampen mod ensomhed.

Derudover står Patrick Cakirli bag Ensomhed Danmarks Landsindsamling, som samler penge ind til fordel for et initiativ, som arbejder med at forebygge og afhjælpe ensomhed. I år går pengene fra landsindsamlingen til Livslinien. En organisation, som Patrick Cakirli efter eget udsagn skylder stor tak for at være der, da han havde allermest brug for hjælp.

»Jeg har selv oplevet at være akut selvmordstruet på grund af ensomhed, men jeg ringede heldigvis til Livslinien i stedet, og der fik jeg hjælp af en frivillig rådgiver, som hed Anna. Uden hende ved jeg ikke, om jeg var her i dag. Hun hjalp mig i telefonen, ringede til politiet og fik mig indlagt på den psykiatriske akutmodtagelse, men jeg fik aldrig sagt tak til hende,« siger Patrick Cakirli og fortsætter:

»Ved at støtte Livslinien i 2023 håber jeg, at Anna og alle de andre frivillige rådgivere mærker, hvor meget de betyder for mig og alle de mange andre, de har hjulpet, da livet var allermest meningsløst. Der er mange måder at bekæmpe ensomhed, men der er også brug for initiativer, som kan gribe dem, der allerede er presset helt ud over kanten.«

230 frivillige rådgivere forebygger selvmord

Livslinien er en civilsamfundsorganisation, som arbejder for at forebygge selvmord og selvmordsforsøg gennem telefon-, chat- og mailrådgivning. Organisationen har i dag over 230 frivillige, der løfter en vigtig opgave ved at yde gratis anonym rådgivning til mennesker, der er kommet så følelsesmæssigt langt ud og/eller befinder sig i en så udmattende livssituation, at selvmord kan synes som den eneste løsning, og som ikke har nogen at dele deres inderste tanker og følelser med. Men organisationen står overfor betydelige udfordringer.

»Efterspørgslen efter Livsliniens anonyme rådgivning er så stor, at det er svært for os at imødekomme den, da vi er udfordret på kapaciteten. Vi arbejder hele tiden på at sikre bedre rammer, så vi kan hjælpe så mange som muligt så godt som muligt. Livslinien er en helt central aktør i det selvmordsforebyggende arbejde, og rådgivningstilbuddets kapacitetsudvidelse er afgørende, hvis antallet af selvmord skal nedbringes,« forklarer Livsliniens direktør, Jeppe Kristen Toft.

Omfattende uddannelsesprogram i Livslinien

I 2022 besvarede Livsliniens frivillige rådgivere i alt 18.455 henvendelser. Det er mere end noget andet år i Livsliniens historie og en stigning på 20 procent sammenlignet med 2021.

Samtidig er der i den nyligt vedtagne psykiatriaftale givet løfter om en reduktion af antallet af selvmord på 33 procent. Dette er et godt og ambitiøst mål, som Livslinien, der repræsenterer den suverænt bredeste selvmordsforebyggende indsats i Danmark, rigtig gerne vil bidrage til. Men det kræver, at økonomien følger med.

Selvom det er frivillige, der rådgiver hos Livslinien, kan organisationen ifølge direktør Jeppe Kristen Toft ikke bare ansætte flere.

»De frivillige skal inden de starter igennem et omfattende uddannelsesprogram og tilbydes derefter løbende opkvalificerende kurser og supervision. Dette kræver, at den rådgivningsfaglige kapacitet på sekretariatet skal udvides med flere ansatte, der kan støtte op om de frivillige og deres vigtige arbejde dagligt. Det er nødvendigt af både faglige, menneskelige og trivselsmæssige årsager. Vi har brug for regeringens og Folketingets hjælp, hvis vi skal opskalere vores selvmordsforebyggende indsats,« siger han og tilføjer.

»Derfor er vi meget glade for, at March Mod Ensomhed er med til at sætte fokus på selvmordsproblematikken og Livsliniens selvmordsforebyggende arbejde, samt at landsindsamlingen er fordel for Livslinien.«

Læs også: March mod Ensomhed er på vej til Slagelse.

Øverst: 32-årige Patrick Cakirli vandrer denne sommer 2.000 kilometer gennem Danmark for at sætte nationalt fokus på ensomhed som sundheds- og samfundsudfordring. Konceptet er ganske simpelt. Han går ad en fastlagt rute, men må kun gå, hvis han har følgeskab. Er han alene, skal han stå stille. På den måde bliver hans vandring symbol på vigtigheden af fællesskab og social ansvarlighed i kampen mod ensomhed. (Foto: March mod Ensomhed). PM/roke.

This article is published by Slagelse.News. Copyright © Slagelse Media, Denmark (EU), tel. +45 7174 1448.