Mange ved ikke, at de lider af knogleskørhed

(Artiklen er udgivet for omkring 6 år siden). 

Zand.News – 172.000 danskere er diagnosticeret med knogleskørhed, men op mod 2-3 gange så mange lever med knogleskørhed uden at vide det.

Knogleskørhed (Osteoporose) er en sygdom, som rammer mange: 172.000 danskere er diagnosticeret med sygdommen – og op mod 2-3 gange så mange lever med osteoporose uden at vide det, viser en ny rapport fra Sundhedsstyrelsen.

Forebygge knoglebrud for at nedsætte dødelighed

Rapporten viser blandt andet, at en mere systematisk opsporing af osteoporose blandt personer med knoglebrud kan være en fordel for både borgere og samfundsøkonomi:

»Osteoporose giver ingen symptomer og mange opdager først, at de har sygdommen, når de får knoglebrud,« siger Marlene Øhrberg Krag, Centerchef i Center for Evidens, Uddannelse og Beredskab, og fortsætter:

»Sundhedsstyrelsens afdækning peger på, at vi kan forebygge gentagne knoglebrud og nedsætte dødeligheden blandt personer med osteoporose, hvis vi indfører en mere systematisk opsporing blandt personer med knoglebrud, for eksempel i form af det system, som kaldes FLS.«

FLS (Fracture Liaison Service) er en omkostningseffektiv måde at organisere en risikobaseret opsporing af patienter med osteoporose. I en FLS koordinerer én person – oftest en koordinatorsygeplejerske – opsporingen af risikopatienter, udredning, diagnostik og eventuel vejledning om medicinsk behandling.

Der kan være tvivl om, hvem der har bolden i et forløb

Afdækningen peger også på, at der er behov for større ensartethed i tilbuddene på tværs af landet, både hvad angår forebyggelse, diagnostik, behandling og rehabilitering til borgere med osteoporose, ligesom den belyser et behov for et sammenhængende patientforløb.

»Borgere med osteoporose har ofte forløb med ansvar fordelt på mange forskellige aktører: egen læge, forskellige sygehusspecialer, fysioterapeut, genoptræning i kommunen med flere – og der kan være tvivl om, hvem der har bolden,« siger Marlene Øhrberg Krag og fortsætter:

»Afdækningen viser blandt andet, at der er behov for at beskrive patientforløbet. Desuden er der brug for løbende at kvalitetssikre og sikre ensartethed i forebyggelses- og rehabiliteringstilbud til borgere med osteoporose i Danmark,« siger hun.

Rapporten “En afdækning af den samlede indsats mod osteoporose” beskriver en række forslag til indsatsområder fra forebyggelse over opsporing, diagnostik, behandling og til livet med osteoporose – både med og uden et knoglebrud.

Sundhedsdatastyrelsen har bidraget til rapporten med opgørelser og analyser.


Genrefoto: rawpixel / Pixabay.


This article is published by Slagelse.News. Copyright © Slagelse Media, Denmark (EU), tel. +45 7174 1448.