Alt for mange solcentre er farlige og bryder loven

(Artiklen er udgivet for omkring 6 år siden). 

Artiklen er opdateret for 6 år siden.

Sikkerhedsstyrelsen har afdækket mange brud på reglerne i solarieloven såsom for kraftig stråling og manglende beskyttelsesbriller.

I løbet af 2017 har Sikkerhedsstyrelsens kontroller afsløret 12 solarier i danske solcentre med så kraftig stråling, at det udgør en sundhedsfare og derfor er i strid med reglerne på området.

Sikkerhedsstyrelsen har politianmeldt solcentrene med de ulovlige solarier. Samtidig har styrelsen politianmeldt 13 solcentre, fordi de ikke har registreret sig hos Sikkerhedsstyrelsen.

Kontrolbesøg afslører mange mangler i solcentre

Samlet set har Sikkerhedsstyrelsen været kontrolbesøg i 71 solcentre i hele landet, hvor de har fundet en lang række overtrædelser af solarieloven såsom manglende registrering, manglende beskyttelsesbriller eller manglende plakater med sundhedsråd. Dertil kommer de solarier, som overskred grænseværdierne.

Sikkerhedsstyrelsen fortsætter kontrollen med, at de danske solcentre overholder reglerne i solarieloven.

“Og det gælder ikke kun de solcentre, der har registreret sig hos Sikkerhedsstyrelsen, som der er krav om. Vi gør også fortsat en indsats for at finde frem til solcentre, der ikke er registreret og kontrollere, at de lever op til reglerne,” siger kontorchef Søren Assenholt Muff.

Du skal sikre dig følgende, når du benytter et solarium:

  • Du skal have adgang til beskyttelsesbriller.
  • Der skal være en betjeningsvejledning ved solariet.
  • Der skal være informationsplakater fra Sundhedsstyrelsen med sundhedsråd ved brug af solarier.
  • Solarier skal være mærket med UV-type, og kun UV-type 3 må benyttes i ubemandede solcentre.
  • Alle solcentre skal være registreret hos Sikkerhedsstyrelsen.
  • Strålingen fra solariernes rør må højst være 0,3Wm2.

Genrefoto: Viktor Cap / iStock

This article is published by Slagelse.News. Copyright © Slagelse Media, Denmark (EU), tel. +45 7174 1448.