7,5 mio. til bedre bemanding i hjemmeplejen og på plejehjem

(Artiklen er udgivet for omkring 6 år siden). 

Artiklen er opdateret for 6 år siden.

Slagelse Kommune modtager knap 7,5 millioner kroner til at understøtte en bedre bemanding i hjemmeplejen og på plejehjem, plejecentre og friplejeboliger.

Kommunerne får en halv milliard ekstra om året fremadrettet til flere varme hænder i ældreplejen. Det har regeringen (Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti) og Dansk Folkeparti aftalt i forbindelse med finanslovsaftalen for 2018.

Midlerne fordeles mellem kommunerne på baggrund af en objektiv fordelingsnøgle på ældreområdet, og her vil Slagelse Kommune modtage 7.488.000 millioner kroner i 2018 til at understøtte en bedre bemanding.

Kommunerne kan bruge midlerne til at ansætte nye medarbejdere eller opjustere deltidsansatte på plejehjem eller i hjemmeplejen.

“Det bliver kommunernes opgave at vurdere, hvor behovet for ekstra medarbejdere er størst og hvilke kompetencer, der er behov for lokalt. Ønsket er, at de ældre vil mærke, at der er lidt mere tid til nærhed, pleje og omsorg, og at medarbejderne vil opleve bedre arbejdsvilkår,” siger ældreminister Thyra Frank (LA).

Rammerne for udbetaling af midlerne fastlægges i en bekendtgørelse, som er sendt i høring, men kommunerne har siden vedtagelsen af finansloven for 2018 kunnet overveje, hvordan midlerne ønskes anvendt.

Udmøntningen af midlerne er søgt tilrettelagt mest muligt i tråd med udmøntningen af værdighedsmilliarden fra finansloven for 2016. Fra 2022 vil midlerne blive udmøntet gennem de generelle bloktilskud.

Genrefoto: Julia Freeman-Woolpert / Freeimages

This article is published by Slagelse.News. Copyright © Slagelse Media, Denmark (EU), tel. +45 7174 1448.