Kurser i dansk, matematik og IT til kommunalt ansatte

(Artiklen er udgivet for omkring 6 år siden). 

Artiklen er opdateret for 6 år siden.

Kommunernes Landsforening (KL), FOA og 3F udbreder kurser til kommunalt ansatte med vanskeligheder i dansk, matematik og IT til hele landet. Det skyldes en succesrig indsats fra 15 testkommuner, herunder Slagelse Kommunes Entreprenørservice.

Kommunalt ansatte på FOA- og 3F-områderne over hele landet kan fremover få kurser i grundlæggende dansk, matematik og IT.

KL, FOA og 3F har besluttet at udbrede projektet “Bedre til ord, tal og it” fra de nuværende 15 testkommuner til hele landet. Det betyder, at kommunale medarbejdere på FOA- og 3F-områderne kan komme på kursus i grundlæggende færdigheder i læsning, stavning, regning og IT, hvis de har behov for det. Samtidig får arbejdspladsen et væsentligt tilskud til dækning af vikarudgifter.

Det er Den Kommunale Kompetencefond, som finansierer vikardækningen for medarbejdere, når de deltager i screening og er på kursus. Derudover tilbyder KL, FOA og 3F vejledning og bistand til de arbejdspladser, der ønsker hjælp til at komme i gang.

“Det er afgørende for kvaliteten i den kommunale opgaveløsning, at medarbejderne har de grundlæggende færdigheder i dansk, matematik og it på plads. Det betyder ikke blot, at de kan klare flere opgaver i dagligdagen. De hidtidige erfaringer med denne særlige indsats er også, at det gavner de ansattes generelle trivsel og mod på videreuddannelse og nye opgaver,” siger Michael Ziegler, formand for KL’s Løn- og Personaleudvalg.

Stor succes med kurser i Slagelse Entreprenørservice

På nuværende tidspunkt har omkring 3.000 medarbejdere deltaget i kurser. Forbundssekretær i FOA Joan Prahl fortæller, at evalueringen af indsatsen fra de 15 kommuner viste meget positive resultater for de deltagende både fagligt og personligt. Det oplyser KL i en pressemeddelelse.

Da Slagelse Kommunes Entreprenørservice sagde ja tak til at være med i projektet “Bedre til ord, tal og IT”, blev knap 90 kolleger screenet. Omkring 24 var ordblinde, og langt over en tredjedel havde generelt problemer med dansk. Derudover havde nogle få problemer med matematik. Nu har projektet løftet hele flokken.

“Uddannelse kan vores medlemmer som udgangspunkt bare ikke få nok af. Det hænger også tæt sammen med, at vi gør meget for at løfte vores ufaglærte til faglært status. Det vil altid styrke dem bedre til fremtidens arbejdsmarked, hvor der stilles stadigt større krav,” sagde faglig medarbejder Allan Gildhoff i en pressemeddelelse forrige år.

Foto: Kommunernes Landsforening

This article is published by Slagelse.News. Copyright © Slagelse Media, Denmark (EU), tel. +45 7174 1448.