Lovforslag på vej om bedre vidnebeskyttelse

(Artiklen er udgivet for omkring 6 år siden). 

Artiklen er opdateret for 6 år siden.

Folk siger på borger- og beboermøder, at de ikke tør anmelde forbrydelser. Det er blandt andet sagt til beboermøder i Ringparken i Slagelse Nordby. Nu vil justitsministeren komme med en ny vidnepakke, som skal forbedre forholdene for vidner.

Politidirektør Lene Frank har tidligere fortalt, at det er en skidt udvikling for retssamfundet, at flere vidner ikke tør anmelde forbrydelser.

“Folk siger til os på borgermøder, at de ikke tør anmelde. ‘I ved jo godt, hvem det er,’ siger de, men det kan vi desværre ikke bruge til at få forbryderne for en dommer,” fortæller Lene Frank til SN.dk. “Når bøllerne ikke bliver anmeldt, får de for let spil,” fortsætter hun.

Justitsminister Søren Pape Poulsen har derfor præsenteret en ny vidnepakke, som skal forbedre forholdene for vidner i straffesager om grovere kriminalitet, herunder bandekriminalitet. Det skriver Justitsministeriet.

I standardpakken skal vidnet kun have én kontaktperson hos politiet, og vidnet skal blandt andet oplyses om muligheden for:

  • Navne- og adressebeskyttelse
  • At anvende videolink i forbindelse med afgivelse af forklaring
  • At gerningsmanden kan føres ud af retssalen i forbindelse med vidnets forklaring
  • At tilhører kan nægtes adgang til retssalen

Dertil kommer, at Regeringen vil gøre det muligt at træffe afgørelse om, at bestemte personer eller grupper af personer såsom bandemedlemmer kan nægtes adgang til retssalen.

“Vidners bidrag i retssager er en af grundstenene i vores retssystem. Det er derfor helt afgørende, at vi værner om deres sikkerhed og sikrer, at de føler sig trygge ved at vidne,” oplyser justitsminister Søren Pape Poulsen (K) i en pressemeddelelse.

Flere af initiativerne i udspillet vil kræve lovændringer, og det forventes, at der vil blive fremsat lovforslag om de nødvendige ændringer i februar 2018.

Foto: Henry Gretzinger / FreeImages.com

This article is published by Slagelse.News. Copyright © Slagelse Media, Denmark (EU), tel. +45 7174 1448.