Lettere forhøjet ozon i luften i dag og i aften

(Artiklen er udgivet for omkring 5 år siden). 

Artiklen er opdateret for 5 år siden.

Zand.News – Det varme og tørre vejr har fået ozonindholdet i luften til at stige. Ozon irriterer slimhinderne i øjne og luftveje. Derfor kan personer med følsomme luftveje opleve symptomer.

Ozonindholdet i luften er i dag kl. 16.00-17.00 på luftmålestationerne Risø og H.C. Ørsted-Instituttet målt til 184 mikrogram pr. kubikmeter, begge steder.

Det betyder, at personer med luftvejslidelser kan føle sig generet. Det skriver Miljøstyrelsen i en pressemeddelelse.

Ozon irriterer slimhinderne i øjne og luftveje

Det varme og tørre vejr har fået ozonindholdet i luften til at stige. Ozon irriterer slimhinderne i øjne og luftveje, og derfor kan personer med følsomme luftveje – såsom astmatikere eller personer med KOL – opleve symptomer. Det er individuelt, hvordan det påvirker den enkelte person.

Oplever du gener, kan du med fordel gå inden døre, hvor indholdet af ozon i luften normalt er lavere. Det er en god ide at undgå at dyrke motion i de perioder, hvor ozonniveauet er højest – det er typisk om eftermiddagen. Hvis du føler dig meget generet eller har vejrtrækningsproblemer, skal du søge læge.

Opdatering: Miljøstyrelsen oplyser i en nye pressemeddelelse kl. 20.43, at ozonniveauet er normaliseret: “Indholdet af ozon i luften er nu tilbage på normalt niveau og burde derfor ikke virke generende.”

Forurening og varme og får ozonniveauet til at stige

Årsagen til de høje ozonniveauer er en kombination af det solrige vejr, transport af forurenet luft fra Centraleuropa, og at den ophobede luftforurening forbliver tæt ved jorden.

Når indholdet af ozon i luften overstiger 180 mikrogram pr. kubikmeter, skal befolkningen ifølge EU’s regler underrettes. Det bemærkes, at der ikke er tale om en egentlig advarsel.

Gennemsnittet af ozonindholdet i luften over de seneste 8 timer er målt til henholdsvis 138 (Risø) og 131 (HCØ) mikrogram pr. kubikmeter.

Overskridelsen er målt på målestationerne ved Risø og H.C. Ørsted-Instituttet, men niveauet er også højere end normalt andre steder i landet.

Ozonindholdet i luften forventes at blive højest i løbet af eftermiddagen og derefter falde i løbet af aftenen eller natten.

Ozonindholdet følges af luftforureningsberedskabet

Udviklingen i luftens indhold af ozon følges løbende af Miljøstyrelsens luftforureningsberedskab. Hvis der sker eller forventes at ske en forværring i situationen, eller der opstår nye forhøjede niveauer, vil Miljøstyrelsen informere om dette.

Vær opmærksom på, at den her omtalte ozon findes i den luft, som i indånder. Den har intet at gøre med det stratosfæriske ozonlag, som i en højde på cirka 20 kilometer over jorden beskytter os mod for kraftigt ultraviolet lys, og som omtales i forbindelse med “huller i ozonlaget”.

Luftforureningsberedskabet er et samarbejde mellem Miljøstyrelsen, Nationalt Center for Miljø og Energi ved Aarhus Universitet og Sundhedsstyrelsen.

Øverst: Genrefoto. (Foto: 41330 / Pixabay). PM/rk.

This article is published by Slagelse.News. Copyright © Slagelse Media, Denmark (EU), tel. +45 7174 1448.