Plustur gør bussen og toget nemmere for alle

(Artiklen er udgivet for omkring 5 år siden). 

Slagelse.News – Nu bliver Plustur en fast del af Rejseplanen i blandt andet Slagelse Kommune. Du kan bestille en plustur, når bus og tog ikke rækker hele vejen.

Plustur bliver fra den 1. juli en fast del af Rejseplanen i blandt andet Slagelse Kommune. Det betyder, at du kan bestille en plustur via Rejseplanen, når bus og tog ikke rækker hele vejen. Ordningen er for alle. Det skriver Movia i en pressemeddelelse.

Movia har udviklet et nyt kollektivt transporttilbud

Man skal kunne bo og arbejde overalt på Sjælland. Men selvfølgelig ved vi også, at bussen eller toget ikke kører hele vejen til sommerhuset, eller når hele vejen ud til gården.

For at give mere kollektiv transport der, hvor der ikke kører så mange busser og tog, har Movia udviklet et nyt kollektivt transporttilbud – plustur, som fra den 1. juli bliver en del af servicen i ni kommuner – nemlig i Slagelse, Faxe, Holbæk, Hørsholm, Kalundborg, Næstved, Sorø, Køge og Roskilde.

Plustur har i forvejen som forsøg været et tilbud siden marts 2018 i Kalundborg og Roskilde kommuner og fra efteråret 2018 også i Holbæk, Sorø og Næstved kommuner. Og erfaringerne er, at borgerne tager rigtig godt imod den nye mobilitetsservice.

I de ni kommuner, som i første ombæring har valgt at tilbyde plustur, vil man automatisk blive tilbudt plustur på hele eller dele af rejsen, når man søger på en rejse i Rejseplanen, hvis bus og tog ikke rækker hele vejen. Ordningen er åben for alle uafhængigt af hvilken kommune man bor i.

Starter ved havelågen og ender ved et skiftestedet

Plustur starter ved havelågen og kører borgerne til et udvalgt skiftested, som er en station eller et busstoppested. hvor man nemt kan komme videre med bus og tog – eller omvendt.

Det hele foregår via Rejseplanen, som sørger for at blande plustur, bus og tog på den mest optimale måde. Og i de få tilfælde, hvor det ikke er muligt at tage bussen eller toget på dele af rejsen, vil man blive tilbudt plustur hele vejen.

Plusturen afvikles i personbiler, har en fast pris på 21 kroner uafhængigt af rejsens længde, og man kan betale med betalingskort, når man bestiller turen.

Til gengæld skal man bestille plusturen på en særskilt hjemmeside, og for at kunne stille en så individuel transport til rådighed, er det nødvendigt, at man bestiller senest to timer inden man skal afsted.

Læs om plusture på: dinoffentligetransport.dk/plustur.

Sådan kommer du i gang med plustur:

  • Man søger en rejse i Rejseplanen. Hvis plustur er en mulighed, så vil det blive vist i Rejseplanen.
  • Fra Rejseplanen man kan trykke sig videre til bestilling i et nyt vindue.
  • Det eneste bestillingen kræver er et NemID og et betalingskort. Man skal være 15 år for at kunne bestille en plustur selv.
  • Et godt råd: Hvis man bor et stykke fra stoppestedet, og er vant til at trykke stoppestedet ind i Rejseplanen frem for den adresse man rejser fra, så er det vigtigt, at man husker at vælge adressen frem for stoppestedet, hvis man vil have plustur vist som en mulighed i Rejseplanen.

Borgerne er glade, og omkostningerne er lave

Movia benytter teknologien i Rejseplanen og flextrafiksystemet til at tilbyde mere service i form af flere afgange og rejsemuligheder:

»Mange steder på Sjælland kan der være flere timer mellem, hvornår den lokale bus i rutefart kører. Men vi kan supplere bus og tog med plustur via Rejseplanen,« siger Movias bestyrelsesformand Kirsten Jensen og fortsætter:

»Vi kan bruge teknologien i Rejseplanen og flextrafiksystemet til at tilbyde borgerne mere service i form af flere afgange og rejsemuligheder i løbet af dagen, end vi ellers kunne. Vi kan med plustur køre borgerne hen til de større skiftesteder, hvor busserne kører oftere end ved det lokale stoppested. Så det er godt nyt for borgernes mobilitet, og vi glæder os meget til at se, hvordan borgerne tager imod den nye ordning.«

Plustur i Rejseplanen appellerer til en yngre målgruppe end den almindelige flextur, som mange kommuner også tilbyder. Gennem den almindelige flextur-ordning står borgere fra 70 år og opefter for 65 procent af turene, mens de 20-39-årige er den aldersgruppe, som står for de fleste plusture i Rejseplanen.

Plustur er en kommunal beslutning, og det er Movias erfaring, at borgerne er glade for denne service:

»Det er kommunen, der beslutter, om plustur skal være en del af den service, som findes sammen med bus og måske flextur i de enkelte kommuner. Movias og kommunernes erfaring med de pilotforsøg, der er gennemført i Vestsjælland siden 2018 er, at borgerne er glade for servicen, og at omkostningerne ved at tilbyde servicen for kommunerne er lille,« fortæller næstformand i Movias bestyrelse Per Hovmand (K).

Movia er ejet af 45 kommuner og to regioner på Sjælland, og i samarbejde med kommuner og regioner rådgiver og planlægger Movia kollektiv transport på tværs af bus, lokalbaner og Flextrafik. Movia bistår kommuner og regioner med at sikre, at den kollektive transport er en attraktiv og miljøvenlig velfærdsservice for borgerne. Movia er en offentlig virksomhed.

Øverst: Pressefoto. (Foto: Movia). PM/rk.

This article is published by Slagelse.News. Copyright © Slagelse Media, Denmark (EU), tel. +45 7174 1448.