Lavere afstandskrav for fjernbuskørsel

(Artiklen er udgivet for omkring 6 år siden). 

Artiklen er opdateret for 6 år siden.

Zand.News – Minister vil sænke afstandskravene til 75 kilometer for fjernbuskørsel. Det vil give helt nye muligheder for områder som for eksempel Slagelse Kommune.

Transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen (LA) vil sikre flere fjernbusafgange samt samle Rejseplanen og Rejsekortet i en digital mobilitetstjeneste.

Samtidig skal private og deleøkonomiske transporttilbud have adgang til data og videresalg af billetter, så passagererne får flere valgmuligheder.

Aktuelt skal fjernbusruter krydse Storebælt

Fjernbusserne bidrager som private transporttilbud til øget mobilitet og valgfrihed hos brugerne. I dag er der krav til, at en fjernbusrute skal krydse to trafikselskabsgrænser eller Storebælt, og det er ikke et krav, der kommer passagererne til gode.

Med det udspil, som transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen har offentliggjort i dag, vil han sænke og ensrette afstandskravene til minimum 75 kilometer for fjernbuskørsel i Danmark. Det vil give mulighed for fjernbus mellem København og Slagelse.

Det vil sikre flere fjernbusruter- og afgange og dermed betydeligt flere fjernbusrejsende. Ensretningen af afstandskravene vil med andre ord betyde en markant styrkelse af den samlede mobilitet. Særligt i yderområderne.

Baseret på fjernbuspassagerfordelingen i dag forventes de nye rejsende i høj grad at være studerende og pensionister.

Skal være til gavn for borgere uden for København

»Fjernbussen er en billig transportform, som skal fremmes til gavn for alle borgere, uanset om de bor i et yderområde eller i København. De nuværende afstandskrav favoriserer kørsel til og fra København,« forklarer transportminister Ole Birk Olesen og fortsætter:

»Med nye, sænkede afstandskrav kan der etableres flere rejser og rejser over kortere afstande. Forslaget vil dermed betyde, at flere passagerer kan tage fjernbussen – også i yderområderne.«

Artiklen fortsætter efter billedet.

Grafik: Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet

Flere kreative og brugervenlige bookingløsninger

Digitaliseringen på transportområdet har muliggjort digitale mobilitetstjenester, der gør det nemmere at tilgå den samlede rejse. Rejsen vil kunne planlægges, bookes og betales i én samlet app. Teknologien er klar, men tilbuddene er fortsat begrænsede.

»Jeg tror og håber, at vi i de kommende år vil se flere kreative og brugervenlige løsninger på transport- og rejseområdet, også private, som vi kender det fra for eksempel parkerings-apps. Det forudsætter, at den offentlige transportsektor arbejder videre med deling af transportdata, som Rejseplanen allerede gør i et vist omfang,« siger Ole Birk Olesen.

Med det nye udspil bliver de offentlige transporttilbud derfor pålagt at dele transportdata med det private erhvervsliv. Samtidig skal private aktører kunne videresælge billetter til den offentlige trafik. Dette muliggør nye markeder i at opstå på mobilitetsområdet.

Rejseplanen og Rejsekort skal samarbejde mere aktivt med det private erhverv, der i et større omfang skal kobles på Rejseplanen på tværs af landet. Og så skal funktionerne i de to produkter samles i én mobilitetstjeneste under ét selskab med én fælles bestyrelse.

Buspassagerrettighederne skal også styrkes

Derudover skal buspassagerrettighederne styrkes. Det skal sikres, at de offentlige trafikselskaber giver de samme grundlæggende passagerrettigheder, så de er nemme at forstå og anvende på tværs af landet.

De private fjernbusoperatører skal ikke pålægges samme krav som de offentlige, men der etableres en mærkningsordning for de fjernbusser, der yder samme passagerrettigheder, som de offentlige trafikselskaber.

Udspillets initiativer fremsættes i et lovforslag senere i år, oplyser Transport-, Bygnings- og Boligministeriet i en pressemeddelelse.


Grafik: OpenClipart-Vectors / Pixabay.


This article is published by Slagelse.News. Copyright © Slagelse Media, Denmark (EU), tel. +45 7174 1448.