Millioner til Nymarkskolen, Dalmose Skole og Skælskør Skole

(Artiklen er udgivet for omkring 5 år siden). 

Artiklen er opdateret for 5 år siden.

Slagelse.News – 61 skoler kan se frem til at modtage i alt 81,7 millioner kroner fra regeringens skolepulje. Nymarkskolen, Dalmose Skole og Skælskør Skole er blandt de skoler, som har opfyldt kravene.

Undervisningsminister Merete Riisager (LA) kalder det en stor succes for de mange børn, der med regeringens skolepulje er blevet dygtigere til dansk og matematik.

I april 2017 lancerede regeringen en skolepulje med 500 millioner kroner, der over tre år skal udbetales til skoler, der hæver det faglige niveau i dansk og matematik i 9. klasse.

61 af i alt 104 skoler i puljen har opfyldt kravene

Karaktererne for skolepuljens første år er nu opgjort. Opgørelsen viser, at 61 af de i alt 104 skoler i puljen har opfyldt kravene, og de får derfor udbetalt 1,3-1,5 millioner kroner senere i år. Penge, som skolerne kan bruge, som de vil.

Tre skoler i Slagelse Kommune har opfyldt kravene, og det betyder, at Nymarkskolen i Slagelse By modtager 1,4 millioner kroner, Dalmose Skole modtager 1,3 millioner kroner, og Skælskør Skole modtager 1,3 millioner.

Mange opnår ikke færdigheder i dansk og matematik

»Dansk og matematik er en forudsætning for at lære skolens andre fag og en forudsætning for at forstå verden. Hvis ikke man kan læse, regne og skrive på et rimeligt niveau, er der mange ting, der bliver vanskelige – både i uddannelse og i livet,« siger Merete Riisager og fortsætter:

»Derfor ønskede regeringen med skolepuljen at stille skarpt på netop denne del af skoleledelsernes ansvar på skoler, hvor for mange elever ikke opnår tilstrækkelige kundskaber og færdigheder i dansk og matematik. Jeg er meget glad for, at så mange skoler og elever er lykkedes med at løfte det faglige niveau. Det er en stor succes for de mange børn, der nu forlader folkeskolen bedre rustet til livet.«

Skal reducere andelen af elever med karakterer under 4

For at få del i puljen skal skolerne i hvert af skolepuljens tre år reducere andelen af elever, der får under karakteren 4 i dansk og matematik, med fem procentpoint.

I gennemsnit har de 61 skoler sænket andelen af elever på det niveau med knap 14 procentpoint i forhold til skolepuljens udgangspunkt. Det svarer til, at skolerne har løftet mere end 400 elever.

Næste opgørelse af skolepuljen finder sted i september 2019, hvor skolerne skal have reduceret antallet af elever med under 4 i dansk og matematik med 10 procentpoint i forhold til skolernes udgangspunkt.


Genrefoto: White77 / Pixabay.


This article is published by Slagelse.News. Copyright © Slagelse Media, Denmark (EU), tel. +45 7174 1448.