Kunstig intelligens skal forbedre samfundet

(Artiklen er udgivet for omkring 6 år siden). 

Zand.News – National strategi for kunstig intelligens skal gøre Danmark til et af de førende lande på området. Samtidig skal den styrke velfærd og serviceydelser. Der skal også laves etiske principper, for hvem har ansvaret for robotternes handlinger?

Kunstig intelligens rummer store muligheder for at forbedre og effektivisere vores samfund. Derfor vil regeringen udarbejde en ny national strategi for kunstig intelligens, der skal gøre Danmark til et af de førende lande på området.

Hurtigere identifikation af borgere med hjertestop via avanceret stemmegenkendelse på telefonopkald til akuttelefonen 112. En mere fokuseret og risikobaseret kontrol for snyd med selskabsskat. Og bedre diagnosticering og behandling af patienter med for eksempel kræft.

Det er eksempler på nogle af de forsøgsprojekter i den offentlige sektor, hvor man i dag afprøver kunstig intelligens. Og står det til regeringen, er det kun begyndelsen.

Kunstig intelligens skal styrke velfærd og serviceydelser

Som led i en reformsporet “Digital service i verdensklasse” – det tredje af Sammenhængsreformens i alt seks reformspor – vil regeringen udarbejde en national strategi for kunstig intelligens. Strategien skal være med til at gøre Danmark til et af de førende lande inden 2025, når det gælder brugen af teknologien.

»Kunstig intelligens rummer store muligheder, og overalt i verden er man i disse år for alvor i gang med at tage teknologien til sig. Vi skal også herhjemme bruge kunstig intelligens til blandt andet at styrke vores velfærd og serviceydelser i det offentlige,« siger innovationsminister Sophie Løhde (V) og fortsætter:

»Derfor går vi nu i gang med at lave Danmarks første nationale strategi for kunstig intelligens, der skal gøre os til et af de lande i verden, som er længst fremme med at bruge teknologien.«

Fælles adgang til data og investering i infrastruktur

Den nationale strategi skal gå på tværs af den offentlige og private sektor og sætte en fælles retning for igangværende og fremtidige initiativer inden for kunstig intelligens.

Strategien skal sikre, at offentlige myndigheder og danske virksomheder har de bedste rammer for at udnytte mulighederne ved kunstig intelligens. Ved at koordinere og fokusere viden og indsatser skal strategien sikre, at vi hurtigere formår at udnytte mulighederne ved kunstig intelligens.

Med afsæt i den nyeste viden på området fra danske og udenlandske forskningsmiljøer skal strategien give svar på, hvordan virksomheder og offentlige myndigheder kan blive bedre til at bruge kunstig intelligens.

Det kan for eksempel ske ved at klargøre og give adgang til data, igangsætte forsøgsprojekter og investere i fælles infrastruktur. Strategien skal desuden bygge videre på de tiltag, regeringen allerede har igangsat for at fremme uddannelse og forskning i digitale teknologier.

Opstille etiske principper for brug af kunstig intelligens

Den nationale strategi vil også indeholde etiske principper for brugen af kunstig intelligens i Danmark. Principperne skal sørge for, at privatliv, sikkerhed, gennemsigtighed og retfærdighed sikres i anvendelsen.

»Der er ingen tvivl om, at vi i fremtiden – både i den offentlige og private sektor – kan få kolossal gavn af kunstig intelligens, men der også er en række etiske dilemmaer forbundet med at bruge teknologien,« siger Sophie Løhde for fortsætter:

»Hvem har eksempelvis ansvaret, hvis en robot har stillet en forkert sygdomsdiagnose eller truffet en forkert afgørelse i behandlingen af en sag? Det bliver vi nødt til at forholde os til. I den nye nationale strategi vil vi derfor opstille etiske principper for brugen af kunstig intelligens, så vi kan have kontrol med, at teknologien bruges forsvarligt.«

Regeringen forventer at fremlægge den nationale strategi for kunstig intelligens først i det nye år.

Sådan skal brugen af kunstig intelligens udbredes

For at udbrede brugen af kunstig intelligens i Danmark vil regeringen igangsætte en række initiativer. Det gælder blandt andet følgende:

  • National strategi for kunstig intelligens. Regeringen vil udarbejde en strategi for kunstig intelligens, som går på tværs af den offentlige og private sektor. Strategien skal sikre de bedste rammer for at udnytte muligheder ved kunstig intelligens samt opstille etiske principper for anvendelsen af kunstig intelligens.
  • Dansk sprogteknologi i verdensklasse. Danmark er et lille sprogområde, og derfor er det svært at få virksomheder til at udvikle løsninger med for eksempel talegenkendelse. Derfor igangsættes opbygningen af en dansk sprogressource, der sættes til fri afbenyttelse.
  • Signaturprojekter skal give konkrete erfaringer. For hurtigt at få konkrete og praktiske erfaringer med brug af kunstig intelligens i den offentlige sektor igangsættes en række signaturprojekter inden for områder, hvor teknologien potentielt kan øge kvalitet og produktivitet i de offentlige kerneopgaver.

Genrefoto: geralt / Pixabay.


This article is published by Slagelse.News. Copyright © Slagelse Media, Denmark (EU), tel. +45 7174 1448.