Kontrolværktøj stopper listige fingre i Skat

(Artiklen er udgivet for omkring 4 år siden). 

Zand.News – Et digitalt kontrolværktøj stopper fejlagtige fradrag i TastSelv for knap 50 millioner kroner: »Formålet med vores digitale værn er helt overordnet at forhindre forkerte indtastninger og forsøg på snyd,« siger Skattestyrelsen.

Det digitale kontrolværktøj, som Skattestyrelsen introducerede ved årsopgørelse for 2018, styrker kontrollen væsentligt.

I det år, der er gået, har den stoppet forkerte indtastninger af fradrag for knap 50 millioner kroner. Det skriver Skattestyrelsen i en pressemeddelelse

Værktøjet har ført til cirka 1.300 manuelle kontrolsager

Ved årsopgørelsen i 2018 lancerede Skattestyrelsen et nyt digitalt kontrolværktøj, der er i stand til løbende at gennemgå alle de indtastninger, der foretages i TastSelv.

Information fra værktøjet har siden da ført til cirka 1.300 manuelle kontrolsager, hvoraf knap halvdelen er afsluttede. På nuværende tidspunkt har Skattestydelsen på den baggrund stoppet forkerte indtastninger af fradrag for knap 50 millioner kroner, hvilket svarer til godt 13 millioner kroner i skat.

»Populært sagt øger vi endnu engang kontrollen ved fordøren. Vi forsøger at gøre årsopgørelsen så let som muligt for de mange, der gør det rigtigt,« siger underdirektør i Skattestyrelsen, Karoline Klaksvig, og fortsætter:

»Men der skal også være en god kontrol rettet mod de, der enten laver fejl eller bevidst indtaster forkerte oplysninger. Vores digitale kontrolværktøj hjælper os til hurtigt at finde de årsopgørelser, der af den ene eller anden årsag skal have en ekstra manuel gennemgang.«

Systemet kan gennemgå 1.000 årsopgørelser i minuttet

Det digitale værktøj, der er udviklet og drevet i samarbejde med Udviklings- og Forenklingsstyrelsen, er i stand til at gennemgå 1.000 årsopgørelser i minuttet.

Ved hjælp af machine-learning udpeger værktøjet hurtigt borgere, hvis indtastninger enten er atypiske eller følger mønstre, der adskiller sig væsentligt fra gennemsnittet.

Dermed styrkes kontroltrykket i det manuelle kontrolarbejde, ligesom værktøjets evne til at gennemgå store datamængder hjælper Skattestyrelsen til at spotte mønstre og tendenser i indtastningerne, som kræver ekstra opmærksomhed ved enten øget vejledning eller kontrol.

De digitale stopklodser blev aktiveret 45.000 gange

Baseret på erfaringer fra det seneste år fra både sagsbehandlere og IT-folk er værktøjet opdateret til at se på endnu flere kriterier og indtastningsmønstre, og dermed bliver kontrollen endnu mere effektiv.

»Formålet med vores digitale værn er helt overordnet at forhindre forkerte indtastninger og forsøg på snyd. Det er en indsats, vi løbende udvikler og finjusterer. Sidste år på denne tid tog vi et vigtigt skridt med det digitale kontrolværktøj, og nu er vi klar med en styrket udgave,« siger Karoline Klaksvig.

Det digitale værktøj er det seneste i rækken af digitale værn, som Skattestyrelsen har indbygget i TastSelv på skat.dk. Formålet er at stoppe forkerte indberetninger, allerede i det øjeblik de foretages, og dermed forhindre forkerte udbetalinger af overskydende skat.

Blandt de eksisterende digitale værn er de låste felter med oplysninger, som Skattestyrelsen har modtaget fra for eksempel arbejdsgivere og banker.

Derudover introducerede Skattestyrelsen ved årsopgørelsen for 2017 for første gang en række digitale stopklodser, der bremser indtastninger, hvis indtastningen ikke stemmer overens med de oplysninger, som Skattestyrelsen allerede har om borgeren.

I forbindelse med kontrollen med årsopgørelsen 2018 blev de digitale stopklodser aktiveret næsten 45.000 gange fordelt på 30.000 unikke personer.

Øverst: Genrefoto. (Foto: Councilcle / Pixabay). PM/rk.

This article is published by Slagelse.News. Copyright © Slagelse Media, Denmark (EU), tel. +45 7174 1448.