Kommunerne skal give sammenhængende hjælp

(Artiklen er udgivet for omkring 5 år siden). 

Artiklen er opdateret for 5 år siden.

Zand.News – Borgerne med sammensatte problemer skal ikke længere møde en jungle af lovgivning og silotænkning på kommunen, men skal modtage en mere sammenhængende indsats.

Flertal i Folketinget vil gøre op med silotænkning

Et bredt flertal i Folketinget har aftalt at gøre op med silotænkning og give de borgere og familier med komplekse problemer en mere sammenhængende indsats.

Borgere og familier med komplekse og sammensatte problemer skal ikke mødes af en jungle af lovgivning, støttepersoner og modstridende krav fra forskellige forvaltninger, når de har brug for hjælp fra det offentlige til at mestre eget liv og komme i beskæftigelse.

»I dag møder de borgere, der har det sværest, et tungt og fragmenteret offentligt system, som er svært at gennemskue for den enkelte borger eller familie. Derfor er jeg rigtig glad for, at vi i Folketinget står sammen om at forbedre indsatsen for de borgere og familier, der kæmper med flere problemer på én gang, så de i stedet kan få en indgang i kommunen og en klar rød tråd i hjælpen fra det offentlige,« siger innovationsminister Sophie Løhde (V).

Vil forbedre den tværgående indsats for borgerne

I oktober fremlagde regeringen et nyt reformudspil, “Sammen med borgeren – en helhedsorienteret indsats”, der netop skal forbedre den tværgående indsats for borgere og familier med komplekse problemer.

»Alt for mange borgere og familier oplever, at de løber spidsrod mellem forskellige forvaltninger. Derfor har vi indgået en aftale om at skabe en bedre og mere sammenhængende indsats, så vi kan give borgerne ro og stabilitet til at få det bedre i livet,« siger børne- og socialminister Mai Mercado (K) og fortsætter:

»Med aftalen får kommunerne også pligt til at tilbyde en helhedsorienteret familieplan, og samtidig fastholder vi, at børns og unges behov skal vurderes for sig. På den måde giver vi familierne et langt bedre udgangspunkt for at tage imod den hjælp, der er brug for.«

Står sammen om et opgør med silotænkning i loven

Aftalen betyder, at regeringen og de øvrige partier nu står sammen om at gøre op med silotænkningen i lovgivningen og skabe rammerne for, at familier og borgere med komplekse problemer tilbydes en indsats, som hænger bedre sammen på tværs og er overskuelig for borgeren.

Det skal især ske gennem en helt ny hovedlov, som samler indsatser fra syv love og fire forskellige velfærdsområder. For borgere med flere problemer betyder det, at de fremover får tilbudt én udredning, én visitation, én samlet afgørelse og en enkel klageadgang.

Derudover er partierne også blevet enige om, at en helhedsorienteret indsats også er yderst relevant for de allermest udsatte borgere, som lever på kanten af samfundet og kæmper med flere tunge sociale problemstillinger på én gang, som for eksempel misbrug, prostitution, hjemløshed og psykiske lidelser.

Udkast til lovforslag om den nye hovedlov på vej

Partierne vil i 1. halvår 2019 drøfte et udkast til lovforslag om den nye hovedlov, hvordan implementeringen af reformen understøttes bedst muligt samt konkrete tiltag til at sikre de allermest udsatte borgere en helhedsorienteret indsats.

Som led i det videre arbejde med reformen nedsætter regeringen følgegruppe, hvor centrale interessenter og praktikere på området skal følge arbejdet med reformen og blandt andet skal pege på lovende praksisser i kommunerne, som kan give input til arbejdet med den ny hovedlov og pege på problemer imellem siloer i kommunerne, som også skal tages med i arbejdet med reformen.

Principaftalen er indgået mellem regeringen (Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti) og Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, Alternativet og Socialistisk Folkeparti.


Fotograf: Ændringer i vores CMS har med medført, at fotokrediteringer mellem den 6. og 19. december 2019 er forkerte.


This article is published by Slagelse.News. Copyright © Slagelse Media, Denmark (EU), tel. +45 7174 1448.