Kirkeklokker ringer ved H.K.H. Prins Henriks bisættelse

(Artiklen er udgivet for omkring 6 år siden). 

Artiklen er opdateret for 4 år siden.

Kirkeministeriet har udsendt cirkulære om ringning med kirkeklokkerne i anledning af Hans Kongelige Højhed Prins Henriks død. Alle folkekirkens kirkeklokker skal ringe i en halv time før og efter bisættelsen.

Der skal ringes med alle kirkeklokker i folkekirkens kirker i forbindelse med bisættelsen tirsdag den 20. februar 2018.

Der skal ringes i en halv time, før højtideligheden i Christiansborg Slotskirke begynder kl. 11, og der skal ringes i en halv time efter, at bisættelsen har fundet sted.

Biskopperne er samtidig blevet anmodet om at opfordre præsterne til at mindes Hans Kongelige Højhed Prins Henrik ved en af de sædvanlige søndagsgudstjenester eller ved en særlig gudstjeneste, der for eksempel kan holdes på bisættelsesdagen. Der vil blandt andet være andagt i Sankt Povls Kirke i Korsør.

Præster skal ikke længere bede for Prins Henrik

Der er samtidig udsendt et cirkulære fra Kirkeministeriet, hvoraf det blandt andet fremgår, at præsterne ikke længere skal bede for Hans Kongelige Højhed Prins Henrik. Præsterne kan selv formulere bønnen, men der er en vejledende ordlyd i Ritualbogen, hvor forbøn for Kongehuset og dets medlemmer indgår.

Cirkulære oplyser om kirkebønnen for Dronningen og det kongelige hus:

“Ved kgl. resolution af den 15. februar 2018 har Hendes Majestæt Dronning Margrethe den Anden i anledning af Hans Kongelige Højhed Prins Henriks død bestemt, at der skal bedes for Dronning Margrethe II, Kronprins Frederik, Kronprinsesse Mary og hele det kongelige hus, når navne nævnes i den anordnede kirkebøn.”

Vi beder for dem, der sørger, og det er tilliden til, at Gud tager imod de døde, som ligger bag ændringen, fortæller biskop Marianne Christiansen:

“Vi beder naturligvis ikke for de døde. De døde er i Guds hånd, og har ikke brug for nogen forbøn. Vi stoler på, at de er i Guds fred og glæde. Men vi takker for de døde og mindes dem. Vi takker for det, de har betydet for os og for andre. Og vi beder for dem, der sørger og skal leve med savnet”, forklarer biskoppen.

Læs også: HKH Prins Henrik er afgået ved døden.

Øverst: Tre af klokkerne i Sct. Mikkels. Privatfoto (mobil): Slagelse Media

This article is published by Slagelse.News. Copyright © Slagelse Media, Denmark (EU), tel. +45 7174 1448.