Børn med seksuelt bekymrende tanker

Zand.News – »Den anonyme rådgivning skal hjælpe til at forebygge seksuelle overgreb og dermed også behovet for senfølgebehandling senere i livet,« fortæller socialministeren.

Op mod hvert tredje overgreb mod børn og unge er begået af andre børn og unge. Derfor har et bredt udsnit af Folketingets partier nu afsat penge til en åben og anonym rådgivning, som har til formål at forebygge overgreb mellem børn. Pengene er en del af en større indsats rettet mod mennesker, der kæmper med senfølger efter seksuelt misbrug. Det skriver Socialministeriet i en pressemeddelelse.

Vejledning til børn med bekymrende tanker

I dag kan voksne med pædofile tanker om børn opsøge rådgivning helt anonymt. For børn og unge under 18 år findes der i dag behandlingscentre, som kommunerne kan visitere til, men der findes ikke noget sted, hvor børn og unge med seksuelt bekymrende tanker selv kan opsøge råd og vejledning. Det bliver der lavet om på nu. Rådgivningen skal ligge under Red Barnets allerede eksisterende oplysningstilbud CTRL.

»Det er af afgørende betydning, at børn med en krænkende adfærd eller seksuelle tanker om andre børn får den rette hjælp og støtte. Flere interessenter har peget på behovet for en anonym rådgivning, og derfor er jeg glad for, at vi nu har afsat penge til det. Den anonyme rådgivning skal hjælpe til at forebygge seksuelle overgreb og dermed også behovet for senfølgebehandling senere i livet,« fortæller social- og boligminister Pernille Rosenkrantz-Theil (S).

Det er regeringen og aftalekredsen bag udmøntningen af reserven på social-, sundheds- og arbejdsmarkedsområdet (SSA) for 2023 der har afsat midlerne som en del af senfølge-udmøntningen.

Skal give bedre viden om borgere på venteliste

De tre eksisterende “Centre for Seksuelt Misbrugte” har gennem en årrække været udfordret af lange ventelister. Derfor blev der i perioden 2021-2023 afsat 11 millioner kroner årligt til området, mens der i perioden 2024-2027 er afsat 80 millioner kroner til området fra SSA-reserven.

Aftalepartierne er blevet enige om at afsætte penge til at følge udviklingen i ventelister og antal henvendelser til Centrene for Seksuelt Misbrugte, samt til at få bedre viden om de mennesker, der står på venteliste, og som er i behandling for senfølger efter seksuelt misbrug. Analyserne skal give en bedre forståelse for, hvordan tiden på venteliste og selve senfølgebehandlingen påvirker den enkelte person.

Øverst: Genrefoto. (Foto: Boyloso / iStock). PM/roke.

This article is published by Slagelse.News. Copyright © Slagelse Media, Denmark (EU), tel. +45 7174 1448.

Kortlink til artiklen er: https://www.slagelse.info/zsn/l6kp