Et telefonopkald reddede Steen fra at gå ned

Zand.News – Søndag den 19. november 2023 sætter 70 lande verden over fokus på mænds mentale helbred med mærkedagen International Men’s Day.

Kort lunte, vrede og en adfærd med at trække sig væk. Det er nogen af de barrierer, som blokerer mænds chance for at få hjælp, når de mistrives eller har stress. I Danmark mistrives cirka hver syvende mand. Og skal han have hjælp, så kræver det ofte en opsøgende indsats. Det skriver Howdy i en pressemeddelelse.

Kort maskingenereret resume skrevet af kunstig intelligens (AI): Artiklen handler om mænds mentale helbred og fokus på International Men’s Day den 19. november 2023. Steen Pallisdal, en projektleder, blev reddet fra nedtur efter et telefonopkald fra virksomhedens psykologiske beredskab. Anonym hjælp bryder tabuet om svaghed, og en proaktiv tilgang til mental trivsel hjælper mænd i forskellige erhverv. Psykolog Stefan Czartoryski understreger vigtigheden af at tilbyde mænd en anonym og opsøgende metode til at tackle mentale problemer. Mændsforsker Svend Aage Madsen opfordrer til at stille de rigtige spørgsmål for at hjælpe mænd i tide. Howdy-app’en bruges til at monitorere og støtte medarbejdernes trivsel uden at involvere chef eller kolleger.

Mændenes kampdag søndag d. 19. november

Projektleder Steen Pallisdal reagerede ikke af sig selv, da han noget tid efter sin mors død i 2022 begyndte at opleve, at opgaverne i transportvirsomheden DSV blev mere og mere uoverskuelige, fortæller den 55-årige far til 3 børn i skolealderen:

»Jeg var godt klar over, at jeg var ked af det. Jeg havde kort lunte over for børnene og kunne ikke rumme mine opgaver. Jeg skrantede også fysisk og trænede ikke,« fortæller Steen Pallisdal, hvis redning blev et telefonopkald fra virksomhedens eksterne psykologiske beredskab, og fortsætter:

»Opkaldet kom på et tidspunkt, hvor jeg ikke selv var skarp nok til at finde ud af, hvad jeg havde brug for,« siger han og påpeger, at han ikke er et øjeblik i tvivl om, at telefonopkaldet reddede ham fra at gå ned med et brag:

»Det gav mig et boost i retning af, at nu skulle jeg tage mig sammen og få hanket op i mig selv i stedet for at fortsætte spiralen nedad i sådan en form for selvforstærkende selvmedlidenhed.«

Anonym hjælp bryder tabuet om svaghed

Telefonopkaldet fra den psykologiske rådgiver blev sat i værk, fordi Steen Pallisdals virksomhed har valgt at tilbyde sine ansatte et beredskab for mental trivsel, hvor alle medarbejdere hver 14. dag svarer på en kort app-baseret test, der udløser et opkald, hvis trivslen pludselig falder. Vel at mærke helt uden, at chef og kolleger får besked om det:

»Det sidste er en meget vigtig faktor, hvis vi skal hjælpe mænd til at forebygge mentale problemer, som for mændenes vedkommende oftere end hos kvinderne, kan udvikle sig til eksempelvis misbrugsproblemer,« fortæller psykolog Stefan Czartoryski og fortsætter:

»De fleste mænd ønsker ikke at vise svaghed ved at involvere andre i deres problemer. Derfor kan en anonym og opsøgende metode til at få taget temperaturen på sin egen trivsel være en særlig god støtte til mænd.«

Psykolog Stefan Czartoryski lider selv af nervesygdommen sclerose, som han var flere år om at få diagnosticeret:

»Jeg var hele tiden træt og begyndte med tiden også at slæbe på det ene ben,« fortæller Stefan Czartoryski, der i første omgang mistænkte sin sygdom for at være en fødselsdepression eller reaktioner på et jobskifte. Så han reagerede ikke umiddelbart, forklarer han:

»Jeg er opdraget til ikke at pive, og jeg skulle ikke være en tøsedreng. Så jeg lod det bare være. Jeg tror, at det er meget typisk for mænd. Kvinder er bedre til at tale med hinanden om, hvordan de har det, mens mænd bare gerne vil præstere,« siger Stefan Czartoryski, der i dag får store mængder af medicin for at bremse udviklingen af den invaliderende sygdom sclerose.

Grønne mænd i skovene får hjælp til trivsel

I Naturstyrelsens Driftscenter, hvor man forvalter 200.000 hektar statslige skove og naturområder, har man over de seneste syv år brugt et proaktivt psykologisk beredskab for trivsel. Her har chef Peter Chrois Møller oplevet, at især de mandlige ansatte, eksempelvis maskinførerne, der arbejder ude i skovene, er sværere at nå end de kontoransatte:

»Men med tiden har flere af de her ansatte trådt frem og fortalt, at en anonym kontakt med en psykologisk rådgiver har hjulpet dem,« fortæller Peter Chrois Møller, der også fra chef-siden ser en fordel i at have et forebyggende beredskab for sine ansatte af begge køn:

»Man skal passe på det tavse flertal, som giver udtryk for, at det hele går fint. Der er tit nogen, der hænger ovre i hjørnet, og det er svært at få øje på dem.«

Søndag den 19. november 2023 sætter omkring 70 lande verden over fokus på mænds mentale helbred med mærkedagen International Men’s Day. I Danmark er det omkring 15 procent af den voksne mandlige befolkning, som ifølge Danmarks Nationale Sundhedsundersøgelse (2021), melder ud, at de har problemer med deres mentale helbred. For kvinderne er det omkring 20 procent, der kæmper med mentale problemer.

Vi skal stille andre typer spørgsmål til mænd

Mandeforsker og psykolog med speciale i mænds trivsel hos Forum for Mænds Sundhed Svend Aage Madsen ser også en klar tendens til, at vi kommer for sent i gang med at hjælpe mænd, når de ikke har det godt.

Ifølge undersøgelser fra Forum for Mænds Sundhed er det omkring en femtedel af alle mænd, der mangler nogen at tale fortroligt med, og det skaber problemer:

»Vi taler mere om stress i dag. Men når vi lytter til for eksempel de partiledere, der har fået stress i alvorlig grad, så er det klassisk, at det først er alt for sent, at de taler om det. Vi er generelt ikke gode til at opspore de mænd, der har det skidt,« udtaler Svend Aage Madsen, der mener vi kan nå flere mænd, hvis vi bruger sproget rigtigt:

»Hvis vi spørger: Føler du dig ensom? Så vil mange kvinder måske sige ja, mens mænd siger nej. Hvis vi i stedet spørger: Har du nogen at snakke med? Så vil flere mænd stå frem og sige nej,« siger han og uddyber med at understrege, at mænd i højere grad har en adfærd i forbindelse med mistrivsel, som opstiller barrierer for hjælpen. Eksempelvis fordi de bliver vrede og irritable. Eller de trækker sig:

»Det er så vigtigt, at vi som kolleger, professionelle og familie bliver gode til at se de tidlige tegn på, at mænd har det skidt, så vi undgår den deroute, de kan komme ind i, når mistrivslen udvikler sig til for eksempel vrede, alkoholmisbrug og i værste fald selvmord.«

Howdy er en arbejdsgiver-betalt medarbejder-app, som stiller spørgsmål om søvn, humør og helbred baseret på WHO’s trivselsindeks. Det tager cirka 30 sekunder, er anonymt og skal gøres hver 14. dag. Når en medarbejders svar viser en trivsel på vej ned i rød zone, træder beredskabet i kraft med en opringning og et tilbud om støtte fra en psykologisk rådgiver uden involvering af medarbejderens chef eller kolleger. “Howdy” er kort for for How do you do? og er også navnet på virksomheden, stiftet af Rasmus Hartung i 2015.

Øverst: Når mænd kæmper med mistrivsel, kan et psykologisk beredskab, der griber ud i tide, være en stor hjælp. Fra venstre: Mandeforsker Svend Aage Madsen, transport-projektleder Steen Pallisdal og psykolog og scleroseramt Stefan Czartoryski. (Foto: Howdy). PM/roke.

This article is published by Slagelse.News. Copyright © Slagelse Media, Denmark (EU), tel. +45 7174 1448.

Kortlink til artiklen er: https://www.slagelse.info/zsn/hih9