Helbredet tvinger folk væk fra arbejdsmarkedet

(Artiklen er udgivet for omkring 4 år siden). 

Zand.News – Mange danskere ender med at kaste håndklædet i ringen, inden de når pensionsalderen, fordi de er både fysisk og psykisk nedslidte.

Tusindvis af danskere forlader arbejdsmarkedet på grund af dårligt helbred, og en tredjedel af dem, der arbejder med produktion eller med mennesker, forventer ikke at arbejde til pensionsalderen, fordi de ikke vil kunne klare jobbet.

Det skriver Beskæftigelsesministeriet og Aalborg Universitet i to pressemeddelelser.

Ender med at kaste håndklædet i ringen før tid

Mange tusinde danskere ender med at kaste håndklædet i ringen og stoppe med at arbejde, inden de når pensionsalderen, fordi de er både fysisk og psykisk nedslidte.

Faktisk er det knap hver femte af de beskæftigede, som enten har forladt eller vil forlade arbejdsmarkedet på grund af dårligt fysisk helbred.

Ser man specifikt på de beskæftigede i produktion, og som arbejder med mennesker, såsom SOSU-assistenter, forventer hver tredje, at de må gøre det samme, fordi de ikke kan klare arbejdet.

Der er nogle af konklusionerne i Projekt SeniorArbejdsLiv, der er et samarbejde mellem Aalborg Universitet, Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø og TeamArbejdsliv.

I projektet, som har været i gang siden januar 2019, har man blandt andet indsamlet spørgeskemadata fra +50-årige beskæftigede, ledige, efterlønsmodtagere og førtidspensionister inden for forskellige brancher, i alt cirka 15.000 personer.

»Vi står stadig med mange udfordringer, hvis flere ældre skal arbejde frem til eller ud over pensionsalderen, hvis dette skal ske på en social bæredygtig måde,« siger professor Per H. Jensen fra Aalborg Universitet, som er redaktør for bogen, og fortsætter:

»Først og fremmest er udfordringen at vi sikrer, at der livslangt er en overensstemmelse mellem de krav, som vi stiller til vores medarbejdere, og medarbejdernes ressourcer.«

Minister: »Triste tal, men de overrasker mig ikke«

Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S) er ikke overrasket og mener, at man skal kunne trække sig tilbage, før man er helt nedslidt.

»Det er i flere henseender triste tal, som man kan læse i bogen, men de overrasker mig ikke. For nogle vil et bedre arbejdsmiljø kunne løse udfordringerne, men alt for mange er nedslidt, inden de når pensionsalderen, og får en lavere livskvalitet i deres alderdom. Det kan vi ikke være bekendt,« siger Peter Hummelgaard og fortsætter:

»For mig bekræfter undersøgelsen, at der er behov for, at vi får lavet en ret til tidlig pension. Jeg synes kun, det er fair, at dem, der har knoklet i rigtig mange år og ofte også har haft et hårdt arbejdsliv, kan trække sig tilbage, inden de er slidt helt ned.«

Regeringen vil hurtigst muligt præsentere sit udspil

Ambition er fortsat, at retten til tidlig pension skal træde i kraft til januar.

»Før corona-epidemien ramte Danmark, var regeringen rigtig langt med arbejdet for en model for ret til tidlig pension,« siger Peter Hummelgaard og fortsætter:

»Alle kræfter er lige nu sat ind på at få Danmark sikkert igennem krisen, men regeringen vil hurtigst muligt efter sommerferien præsentere vores udspil om en ret til tidlig pension og derefter påbegynde forhandlinger.«

»Samtidig vil jeg dog også understrege, at et udskudt udspil og forhandlingsforløb selvfølgelig ikke ændrer på vores ambition om, at ret til tidlig pension skal træde i kraft den 1. januar 2021,« fastslår ministeren.

Øverst: Genrefoto. (Foto: Liderina / iStock). PM/rk.

This article is published by Slagelse.News. Copyright © Slagelse Media, Denmark (EU), tel. +45 7174 1448.