Godtgørelse for seksuel chikane hæves med en tredjedel

(Artiklen er udgivet for omkring 6 år siden). 

Artiklen er opdateret for 6 år siden.

Regeringen vil hæve godtgørelsen for seksuel chikane, så det gennemsnitlige beløb stiger til 33.000 kroner. Samtidig skal arbejdspladsens omgangstonen ikke være en undskyldning.

Klart signal om, at seksuel chikane er uacceptabelt

Ansatte, der har været udsat for seksuel chikane, skal fremover have en højere godtgørelse. Det mener Regeringen, der med et nyt lovforslag vil hæve godtgørelsen i sagerne med en tredjedel, så det gennemsnitlige beløb stiger fra 25.000 til godt 33.000 kroner.

»Vi har alle sammen et ansvar for at sætte en stopper for seksuel chikane, og derfor vil vi i regeringen nu også gøre det dyrere at overtræde forbuddet. Godtgørelserne i sager om seksuel chikane er simpelthen for lave og utidssvarende. Det vil vi lave om på nu og samtidig sende et klart signal om, at seksuel chikane er helt uacceptabelt,« fortæller beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen (V).

Arbejdspladsens omgangstonen er ingen undskyldning

Regeringen vil samtidig gøre forbuddet mod seksuel chikane endnu tydeligere i ligebehandlingsloven, så der står, at lige arbejdsvilkår også omfatter forbud mod seksuel chikane. Derudover bliver det understreget, at der ikke længere bør lægges vægt på omgangstonen på arbejdspladsen, når man skal vurdere sager om seksuel chikane.

»Der må ikke herske nogen tvivl om, at seksuel chikane er ulovligt, og man kan ikke bare bruge den undskyldning, at der er en særlig omgangstone på arbejdspladsen. Samtidig vil jeg gerne opfordre til, at arbejdsgiverne ser kritisk på den kultur, der er på arbejdspladsen. Hvis den på nogen måde kan virke krænkende, er det en ledelsesopgave at gribe ind med det samme,« siger Troels Lund Poulsen.

Lovforslaget udspringer af #MeToo-bevægelsen og den offentlige debat om seksuel chikane, som det har givet anledning til. Høringsfristen er den 21. september 2018. Herefter skal lovforslaget behandles i Folketinget.


Genrefoto: surdumihail / Pixabay.


This article is published by Slagelse.News. Copyright © Slagelse Media, Denmark (EU), tel. +45 7174 1448.