Nu sætter politiet ind med uopmærksomhedskontrol

(Artiklen er udgivet for omkring 6 år siden). 

Artiklen er opdateret for 6 år siden.

Der er uopmærksomhed involveret i hver tredje dødsulykke i trafikken. Derfor sætter politiet ind med uopmærksomhedskontrol fra mandag den 17. september.

For at få flere til at holde fokus på trafikken, sætter landets tolv politikredse ind med en uopmærksomhedskontrol fra mandag den 17. september 2018 til søndag den 23. september.

Indsatsen støtter Rådet for Sikker Trafiks kampagne “Kør bil, når du kører bil” og Færdselssikkerhedskommissionens nationale handlingsplan, hvor uopmærksomhed indgår som et af ti indsatsområder for at begrænse antallet af uheld i trafikken.

Kontrollerne indgår i rækken af de fælleseuropæiske færdselskontroller, der arrangeres af det europæiske færdselspolitisamarbejde TISPOL. Onsdag den 19. september afvikler Tispol kampagnen: “Project Edward” – En dag i Europa uden dræbte i trafikken.

Seks procent laver andre ting under kørslen

Rigspolitiets Nationale Færdselscenter har gennemført en undersøgelse i hele landet i foråret 2017, hvor man på by-, lande- og motorveje har observeret, hvad 26.000 trafikanterne foretager sig bag rattet.

Undersøgelsen slår fast, at cirka seks procent af alle førere af personbiler og varevogne under deres kørsel udfører en handling, der kan distrahere dem og tage deres fokus fra trafikken. Det vil sige, at de enten taler i håndholdt mobiltelefon, indstiller deres GPS, spiser eller drikker, mens bilen er i fart.

Undersøgelsen konkluderer også, at det særligt blandt de tunge køretøjer (især lastbiler) er et problem. Mens cirka seks procent af førerne af personbiler og varevogne foretager sig distraherende handlinger, når de kører på vejene, så er det tilsvarende tal for de tunge køretøjer (især lastbiler) mere end dobbelt så stort, nemlig cirka 15 procent, viser observationerne fra Rigspolitiets Nationale Færdselscenter.

Uopmærksomhed er årsag til hver tredje dødsulykke

Der er uopmærksomhed involveret i omkring hver tredje dødsulykke i trafikken (kilde: Vejdirektoratet). Hvis du kører 80 km/t. på en landevej og kigger på din mobil eller GPS i blot fire sekunder, så har du kørt 89 meter uden at have øjnene på trafikken.

»Selv få sekunders uopmærksomhed kan betyde, at man overser en anden trafikant eller kommer til at trække over i modsatte vognbane, og rammer en modkørende frontalt,« udtaler politiassistent Christian Berthelsen, Rigspolitiets Nationale Færdselscenter og fortsætter:

»Uopmærksomhed er risikabelt for alle trafikanter, og derfor er det vigtigt at alle, som bevæger sig rundt i trafikken, også holder fokus på trafikken og ikke foretager sig noget, der kan aflede opmærksomheden.«


Arkivfoto: Rigspolitiet.


This article is published by Slagelse.News. Copyright © Slagelse Media, Denmark (EU), tel. +45 7174 1448.