Genoptagelse af fysisk fremmøde for elever i 0.-4. klasse

(Artiklen er udgivet for omkring 3 år siden). 

Artiklen er opdateret for 3 år siden.

Zand.News – Indsatsgruppen lægger vægt på, at det er vigtigt at åbne langsomt med god tid mellem de forskellige genåbningsfaser. I første omgang bliver der åbnet for børnehaveklasser og 1.-4. klasser, herunder SFO, fritidshjem og klubtilbud med videre, fra på mandag.

På baggrund af anbefalinger fra Indsatsgruppen, herunder sundhedsmyndighederne, lempes restriktionerne forsigtigt med genåbning af skolernes mindste klasser.

Det betyder, at elever i grundskolens børnehaveklasse og 1.-4. klasse, inklusive skolefritidsordninger og klubtilbud, kan komme tilbage i skole fra 8. februar 2021. Det skriver Sundhedsministeriet i en pressemeddelelse.

Generel nedlukning er forlænget til den 28. februar 2021

Mens nedlukningen er blevet forlænget frem til og med den 28. februar 2021, er sundhedsmyndighederne blevet bedt om vurdere, om de mindste klasser ville kunne komme tidligere tilbage i skole.

Den Faglige Referencegruppe tilknyttet varslingssystemet har peget på, at netop en åbning af grundskolens børnehaveklasse og 1.-4. klasse har højeste prioritet i forbindelse med genåbningen.

Det skyldes blandt andet, at skolernes mindste klasser vurderes at have lavest effekt på smittespredning, mens det omvendt har stor betydning for børnenes trivsel, generelle sundhedstilstand og læring, at de kommer tilbage i skole.

På baggrund af prognoser for smittetal og indlæggelser anbefaler Indsatsgruppen, herunder sundhedsmyndighederne, at børnehaveklasse og 1.-4. klasse kan vende tilbage til fuldt fysisk fremmøde fra mandag den 8. februar 2021. Regeringen har valgt at følge Indsatsgruppens anbefaling.

Skolernes mindste klasser åbner mandag den 8. februar 2021

Genåbningen af skolernes mindste klasser gælder børnehaveklasser og 1.-4. klasser, herunder SFO, fritidshjem og klubtilbud med videre, fra på mandag den 8. februar 2021.

Genåbningen af skolernes mindste klasser vil ske inden for en række smitteforebyggende foranstaltninger, herunder reduktion af kontakt mellem klasser, fokus på hygiejne, afstand på fællesarealer og i frikvarterer.

Indsatsgruppen lægger vægt på, at det er vigtigt at åbne langsomt med god tid mellem de forskellige genåbningsfaser, sådan at det er muligt at vurdere effekten af den seneste genåbning.

Øverst: Genrefoto. (Foto: Brian A Jackson / iStock). PM/rk.

This article is published by Slagelse.News. Copyright © Slagelse Media, Denmark (EU), tel. +45 7174 1448.