Forstærket støtte til regionernes COVID-19-indsats

(Artiklen er udgivet for omkring 2 år siden). 

Artiklen er opdateret for 2 år siden.

Zand.News – Det samlede bidrag fra Forsvarsministeriets myndigheder kommer således op på over 800 personer i alt.

Beredskabsstyrelsen, Forsvaret og Hjemmeværnet forhøjer i den kommende tid støtten til sundhedsmyndighedernes test- og vaccinationsindsats yderligere. Det oplyser Forsvarsministeriet i en pressemeddelelse.

Bistår med det tredje stik og hjælper på test-centre

Forsvarsministeriets myndigheder er af Danske Regioner anmodet om at udvide støtten til landets test- og vaccinationscentre yderligere for at bistå med afviklingen af tredje stik samt afhjælpe presset på test-centrene hen over jul og nytår.

I alt indsættes yderligere cirka 400 medarbejdere i tillæg til de omkring 250 personer, der blev indsat i sidste uge. Derudover støttes Styrelsen for Patientsikkerheds smitteopsporing med 80 personer, ligesom Hjemmeværnet bemander den myndighedsfælles corona-hotline med cirka 100 medarbejdere. Det samlede bidrag fra Forsvarsministeriets myndigheder kommer således op på over 800 personer i alt.

»Vi står igen i en ekstraordinær situation, der kalder på en ekstraordinær indsats. Og den er vi selvfølgelig parate til at løfte,« siger forsvarsminister Trine Bramsen (S) og fortsætter:

»Medarbejderne fra Forsvarsministeriets område spiller en central rolle i, at sundhedsmyndighedernes vaccinations- og testkapacitet med kort varsel kan opgraderes. Også selvom det midlertidigt sker på bekostning af andre opgaver. Det understreger blot forsvarets og beredskabets vigtighed og de ansattes villighed til at understøtte vigtige samfundsmæssige opgaver.«

Det ekstra støttebidrag indsættes løbende fra i morgen, tirsdag, og ventes indsat frem til og med første uge af januar 2022.

Støttebidraget vil skulle udføre opgaver inden for podning, logistik og vaccination. Alt personel uddannes grundigt af sundhedsfaglige ressourcepersoner og arbejder under sundhedsfagligt tilsyn, skrev

Øverst: Beredskabsstyrelsen. (Foto: Beredskabsstyrelsen). PM/roke.

This article is published by Slagelse.News. Copyright © Slagelse Media, Denmark (EU), tel. +45 7174 1448.