Forlig på det kommunale område er på plads

(Artiklen er udgivet for omkring 6 år siden). 

Artiklen er opdateret for 6 år siden.

Der er indgået forlig om de næste tre års overenskomst på det kommunale område. Det gælder både spisepause og lønstigning samt reguleringsordning med videre.

KL og Forhandlingsfællesskabet har indgået et overenskomstforlig for de kommunalt ansatte i dag fredag. Forliget friholder en halv million kommunalt ansatte fra konflikt og kommer oven på det langstrakte forløb med intense forhandlinger i Forligsinstitutionen.

Lønstigninger og forbedringer svarende til 8,1%

Forliget betyder, at de godt 500.000 kommunalt ansatte får lønstigninger og andre forbedringer, der svarer til i alt 8,1 procent over de kommende tre år. Derudover videreføres reguleringsordningen for at sikre, at lønudviklingen følger lønudviklingen i den private sektor. Samtidig er privatlønsværnet blevet fjernet for at imødekomme lønmodtagerne.

»Det er et økonomisk ansvarligt forlig, som sikrer en reallønsfremgang samtidig med, at det også sikrer en balance i forhold til lønudviklingen i det private erhvervsliv. De kommunalt ansatte skal have fornuftige lønninger, men det er vigtigt, at de ikke bliver lønførende,« siger Michael Ziegler, formand for KL’s Løn- og Personaleudvalg og topforhandler ved overenskomstforhandlingerne, og fortsætter:

»Der er ingen tvivl om, at det har været en svær overenskomstforhandling. Begge parter har strakt sig for at nå i mål. Det har vi gjort, fordi vi anså det for helt uholdbart og uansvarligt at sende landet ud i en omfattende konflikt på et alt for tyndt grundlag. Nu skal vi videre – sammen. Og vi ser frem til at få denne overenskomst ud at virke i kommunerne.«

Særlig pulje til SOSU’er og sygeplejersker

Et vigtigt element i overenskomsten er en særlig pulje på over 500 millioner kroner, som er målrettet SOSU’er og sygeplejersker. Den skal medvirke til at løse nogle af de rekrutteringsudfordringer, som kommunerne står overfor.

»Vi har indgået et forlig, som giver vores medarbejdere gode forhold, og som sikrer en fornuftig ramme for, at kommunerne kan yde den bedst mulige service for borgerne i de kommende år. Det er ikke mindst helt afgørende, at vi er blevet enige om en rekrutteringspulje til social- og sundhedsassistenter og sygeplejersker, som kan gøre det lettere at tiltrække og fastholde disse faggrupper. Rekrutteringspuljen betyder blandt andet, at SOSU-assistenter og sygeplejersker får et ekstra lønløft,« siger Steen Christiansen, næstformand i KL’s Løn- og Personaleudvalg.

Enighed om en helt ny start for folkeskolen

Forliget omfatter også lærernes arbejdstid, som har været en af de store knaster i forhandlingerne. Indholdet i den del af forliget vil blive præsenteret senere i dag, når Anders Bondo Christensen, formand for Danmarks Lærerforening, har haft lejlighed til at præsentere den for Lærernes Centralorganisation.

Tryghed om den meget omtalte spisepause

I forhold til den meget omtalte spisepause er parterne også blevet enige om en formulering, som skaber tryghed om spisepausen.


Grafik: Slagelse Media

This article is published by Slagelse.News. Copyright © Slagelse Media, Denmark (EU), tel. +45 7174 1448.