Regeringen vil sænke danskernes elregning

(Artiklen er udgivet for omkring 6 år siden). 

Artiklen er opdateret for 6 år siden.

Regeringen vil gøre energien i Danmark både grønnere og billigere. Et typisk LO-par med to børn vil få en umiddelbar årlig besparelse på den almindelige elregning på omkring 1.400 kroner.

Regeringen lancerer et omfattende energiudspil, som skal sikre, at mindst halvdelen af Danmarks energibehov er dækket af vedvarende energi i 2030. Samtidig sigter planen mod, at Danmark er fri af fossile energikilder i 2050. Regeringen vil gøre energien i Danmark både grønnere og billigere.

Økonomi- og indenrigsminister Simon Emil Ammitzbøll-Bille (LA) udtaler:

»I mange år har det snarere været reglen end undtagelsen, at afgifterne har fået et nøk opad. Nu går det den anden vej. Lavere afgifter giver mere velstand og flere arbejdspladser. For en helt almindelig familie bliver elregningen ca. 1.500 kr. lavere hvert år. Det kan mærkes,« siger ministeren og fortsætter:

»Samtidig vil vi ligestille alle erhverv, så eksempelvis revisorer, advokater og arkitekter ikke skal betale mere end andre. Med det og resten af udspillet laver vi et nybrud i energipolitikken. For første gang får forbrugere og erhvervsliv både mere grøn energi og billigere energi.«

Initiativerne i energiudspillet bidrager til en umiddelbar lempelse på husholdningernes elregning. Lempelsen af den almindelige elafgift svarer til en indkomststigning på mellem 550 og 625 kroner for typiske grupper af enlige uden børn.

For typiske parfamilier med to børn udgør den umiddelbare lempelse i størrelsesorden 1.400 til 1.600 kroner, mens den for et typisk pensionistpar udgør omkring 900 kroner.

De høje afgifter på elforbrug står i vejen for, at flere vælger grønne løsninger som for eksempel varmepumper og en bedre udnyttelse af overskudsvarmen. De høje afgifter på el har samlet set ikke samme positive effekter på klima og miljø som tidligere.

Bor man i et parcelhus på omkring 140 kvadratmeter og har en varmepumpe installeret, vil lempelsen udgøre cirka 1.400 kroner årligt inklusive moms. Lempelsen vil udgøre cirka 2.850 kroner årligt inklusive moms, hvis huset opvarmes med el-radiatorer.


Genrefoto: PIRO4D / iStock

This article is published by Slagelse.News. Copyright © Slagelse Media, Denmark (EU), tel. +45 7174 1448.