Forbrugerens mund må ikke lukkes med syv segl

Artiklen er opdateret for 10 måneder siden.

Zand.News – »Virksomheder må tåle, at forbrugere kan vælge at dele deres erfaringer, som kan komme andre forbrugere til gavn. Det vil være urimeligt at pålægge forbrugere klausuler, der fratager dem retten til at ytre sig om deres købsoplevelse,« lyder det fra Forbrugerombudsmanden.

Efter Forbrugerombudsmandens opfattelse var en tavshedsklausul i lejebetingelser, som begrænsede forbrugernes ret til at skrive negative anmeldelser, urimelig. Det skriver hun i en pressemeddelelse.

Kort maskingenereret resume af AI/kunstig intelligens: Forbrugerombudsmanden har vurderet, at virksomheder ikke kan pålægge forbrugere tavshedsklausuler, der forhindrer dem i at dele deres oplevelser og anmeldelser. En virksomhed havde indført en sådan klausul, der begrænsede forbrugernes ret til at skrive negative anmeldelser. Forbrugerombudsmanden mente, at dette var urimeligt og i strid med både markedsføringsloven og aftaleloven. Virksomheder må tåle subjektiv kritik fra forbrugere og kan imødegå urigtige oplysninger på andre måder, for eksempel ved at svare på anmeldelser eller søge retslig vej. Tidligere er to lignende klausuler blevet vurderet som urimelige af Forbrugerombudsmanden.

Var i strid med markedsføringsloven og aftaleloven

Selfie ApS, der udlejer maskiner til at tage selfies ved eksempelvis fester, indførte fra den 1. marts 2022 en tavshedsklausul i sine handels- og lejebetingelser, som var i strid med både markedsføringsloven og aftaleloven. Det vurderer Forbrugerombudsmanden. Selskabet har fjernet klausulen fra sine handels- og lejebetingelser.

Selfie har oplyst, at hensigten med tavshedsklausulen var at imødegå trusler fra kunder om negativ omtale af Selfie, hvis ikke Selfie indvilgede i at give en rabat til kunden eller ikke indvilgede i at opgive et krav mod kunden, som var opstået som følge af kundens skader på den lejede selfie-maskine.

Forbrugerombudsmanden vurderede, at tavshedsklausulen var urimelig og i strid med god markedsføringsskik, fordi den begrænsede forbrugernes muligheder for at ytre sig og anmelde Selfie på for eksempel Trustpilot.

Virksomheder må imødegå subjektiv kritik på anden vis

Virksomheder kan ikke forpligte forbrugerne til at give afkald på disse rettigheder, men må tåle forbrugernes subjektive udsagn, for eksempel om de er tilfredse med købet eller har fået god eller dårlig betjening.

Virksomheder kan imødegå forbrugeres faktuelt urigtige oplysninger på anden måde end ved brug af tavshedsklausuler. På Trustpilot kan virksomheder for eksempel skrive svar til forbrugernes anmeldelser eller bede Trustpilot fjerne åbenbart urigtige anmeldelser. Virksomheder kan også gå rettens vej, hvis anmeldelser er urigtige.

Aftalen fratog forbrugeren nogle centrale rettigheder

Det fremgik af Selfies leje- og handelsbetingelser, at forbrugeren frasagde sig retten til at skrive negative eller kritiske anmeldelser og omtaler af Selfie ApS i tilfælde af hændelser som havde at gøre med fragt, forbrugerens fejlagtige brug, ekstra leje, afbestilling afgivet af forbrugeren, skader påført af forbrugeren, trusler eller hændelser, der var ude af selskabets hænder.

Det fremgik videre, at forbrugeren frasagde sig retten til at skrive negative anmeldelser om selskabet ved fejl og mangler, der ikke rettidig var rapporteret til selskabet, eller i tilfælde af tvister, hvor det viste sig, at der ikke var fejl eller mangler på den lejede selfie-maskine.

Selfie har oplyst, at selskabet ikke har gjort tavshedsklausulen gældende over for nogen forbrugere. Det oplyser Forbrugerombudsmanden.

Forbrugerombudsmanden har tidligere i en anden sag vurderet, at to tavshedsklausuler i et forlig indgået mellem en bank og en forbruger, var urimelige og i strid med hæderlig forretningsskik, fordi de fratog forbrugeren centrale rettigheder.

Urimeligt at pålægge forbrugere ytringsklausuler

»Som forbrugere har vi ret til at ytre os om et køb. Virksomheder må tåle, at forbrugere kan vælge at dele deres erfaringer, som kan komme andre forbrugere til gavn. Det vil være urimeligt at pålægge forbrugere klausuler, der fratager dem retten til at ytre sig om deres købsoplevelse,« siger forbrugerombudsmand Christina Toftegaard Nielsen og fortsætter:

»Forbrugere har naturligvis ikke ret til at skrive faktuelt urigtige oplysninger om virksomheder. Men virksomheder kan imødegå dette på anden måde end ved brug af tavshedsklausuler.

Markedsføringsloven: Efter markedsføringslovens § 3, stk. 1, skal erhvervsdrivende udvise god markedsføringsskik under hensyntagen til forbrugere, erhvervsdrivende og almene samfundsinteresser.
Aftaleloven: Efter aftalelovens § 38 c, stk. 1, jf. § 36, kan aftalevilkår i forbrugeraftaler tilsidesættes, hvis det vil være i strid med hæderlig forretningsskik og bevirke en betydelig skævhed i parternes rettigheder og forpligtelser til skade for forbrugeren at gøre dem gældende.
Disse regler gennemfører bestemmelserne i artikel 3 og 5 i Rådets direktiv 93/13/EØF af 5. april 1993 om urimelige kontraktvilkår i forbrugeraftaler. (Kilde: Forbrugerombudsmanden).

Øverst: Genrefoto. (Foto: Farknot Architect / iStock). PM/roke.

This article is published by Slagelse.News. Copyright © Slagelse Media, Denmark (EU), tel. +45 7174 1448.