Flere pædagoger og stop for uddannelsesfusioner

(Artiklen er udgivet for omkring 4 år siden). 

Zand.News – Slagelse Kommune får cirka 6,4 millioner kroner til flere pædagoger. Samtidig laver Regeringen et midlertidigt stop for fusioner mellem uddannelsesinstitutioner.

Mandag indgik Regeringen (S) og støttepartierne den aftale, der tilfører kommunerne de første 500 millioner kroner til mere pædagogisk personale i landets daginstitutioner.

Samtidig indføres et midlertidigt stop for fusioner mellem uddannelsesinstitutioner. Det er første skridt mod et Danmark i bedre balance, hvor adgangen til uddannelse ikke afhænger af, hvor i landet man bor.

Det skriver Børne- og Undervisningsministeriet.

Millioner øremærkes til 1.050 fuldtidsansatte pædagoger

Midlerne til mere pædagogisk personale blev allerede afsat i finansloven for 2020 og er første skridt i retning af det normeringsløft, der skal føre til minimumsnormeringer.

Pengene fordeles, efter hvor mange 0-5-årige kommunerne har, og de er øremærket til at ansætte 1.050 fuldtidsansatte pædagoger, pædagogiske assistenter og pædagogmedhjælpere i daginstitutionerne.

Det skønnes, at der er 4.700 0-5-årige børn i Slagelse Kommune i 2020. Det medfører en fordeling på cirka 6,4 millioner kroner.

»Med den her aftale tager vi de første vigtige skridt til en bedre kvalitet i landets daginstitutioner. Der skal være flere pædagoger, pædagogiske assistenter og medhjælpere, så børnene får den opmærksomhed, de har fortjent,« siger børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil (S).

Aftaleparterne ønsker, at pengene til det pædagogisk personale skal fordeles hurtig og ubureaukratisk. Derfor får kommunerne pengene uden forudgående ansøgning. Dog er det et krav, at midlerne ligger ud over de allerede vedtage kommunale budgetter for 2020.

Kommuner, som ikke indsender et revisorpåtegnet regnskab, eller som ikke kan godtgøre, at midlerne er anvendt som forudsat, herunder at midlerne er lagt oven i det vedtagne budget for 2020, vil blive pålagt at tilbageføre tilskuddet.

Midlertidigt stop for fusioner mellem uddannelsesinstitutioner

Der skal samtidig være gode uddannelsestilbud for de unge i den anden ende af skole- og uddannelsessystemet. Derfor indfører regeringen et midlertidigt stop for fusioner mellem uddannelsesinstitutioner.

Det skal være med til at bremse uddannelsescentraliseringen, mens der ventes på eftersynet af institutionsudviklingen samt taxameter- og tilskudssystemet. De forventes at være færdige i løbet af de næste måneder.

»Uddannelse skal være let tilgængelige for alle – uanset hvor i landet man bor. Både fordi det betyder noget for den enkelte unge, der skal i gang med en uddannelse, men også fordi skoler er det stærke, bankende hjerte i lokalsamfundet,« siger børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil (S).

Det midlertidige stop for fusioner er første skridt mod et Danmark i bedre balance, hvor adgangen til uddannelse ikke afhænger af, hvor i landet man bor.

»Siden kommunalreformen har centraliseringsbølgen rullet over Danmark. Hver tredje politistation er væk. Samtidig er sygehuse lukket i mange byer. Regeringen vil en anden vej for Danmark. Vi vil ikke bare sætte en stopper for yderligere centralisering, men vil ændre kursen,« siger Pernille Rosenkrantz-Theil og fortsætter:

»Vi sætter nu fusioner på pause, fordi vi mener, der er brug for seriøse politiske drøftelser om, hvordan vi får sikret bedre uddannelsesmuligheder i hele landet.«

Ministeren understreger dog, at særlige tilfælde bliver undtaget.

Øverst: Børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil (S). (Foto: Steen Brogaard / Folketinget). PM/RK/rk.

This article is published by Slagelse.News. Copyright © Slagelse Media, Denmark (EU), tel. +45 7174 1448.