Du må ikke betale mere end 20.000 kontant

(Artiklen er udgivet for omkring 3 år siden). 

Artiklen er opdateret for 3 år siden.

Zand News – Det koster 17.000 kroner for virksomheder og 1.500 kroner for enkeltpersoner at overtræde kontantforbuddet. Det gælder også, selvom betalingen deles op.

Et nyt og skærpet kontantforbud betyder, at det fremover er ulovligt at modtage over 20.000 i kontanter. Forbuddet skal være med til at forhindre tilbageførsel af sorte penge til samfundsøkonomien.

Det fremgår af Hvidvasksekretariatets seneste kvartalsrapport. Det skriver Rigsadvokaten i en pressemeddelelse.

Forbuddet skal hindre hvidvask af kriminelle penge

Et bundt sedler af en vis størrelse skal få alarmklokkerne til at ringe hos erhvervsdrivende, der ikke er omfattet af hvidvaskloven. Det er hensigten med det skærpede kontantforbud, der fra 1. juli i år har gjort det ulovligt at modtage kontant betaling, når beløbet er over 20.000 kroner.

Grænsen var tidligere 50.000 kroner. Kontantforbuddet skal virke som et værn mod, at udbyttet fra kriminalitet kanaliseres ind i den lovlige økonomi, fortæller Hvidvasksekretariatet.

»I praksis betyder den nye beløbsgrænse, at det er blevet mere vanskeligt at vaske penge hvide gennem køb af for eksempel ure, biler og kunst. Pengene kan stamme fra sort arbejde, narkohandel, røveri, menneskehandel, underslæb eller lignende. Og jo flere huller vi kan lukke, jo bedre er det selvfølgelig,« siger Jørgen Andersen, der er leder af Hvidvasksekretariatet, og fortsætter:

»Vi vil gerne have at informationen om den nye beløbsgrænse når frem til de rette modtagere, som både er de underretningspligtige, borgerne og de erhvervsdrivende. Der kan være tale om helt lovlige forhold, når man ønsker at betale kontant for for eksempel et ur, større partier vin, en båd eller når man foreslår håndværkeren at betale en reparation kontant. Men det kan i høj grad også være tegn på det modsatte, og derfor skal borgerne og særligt de erhvervsdrivende kende beløbsgrænsen,«

Der var 80 overtrædelser af hvidvaskloven i 2020

Når Hvidvasksekretariatet modtager underretninger om brud på kontantforbuddet, bliver oplysningerne sendt videre til SØIK, der efterforsker og fører sagerne.

I løbet af 2020 blev der udstedt bøder for overtrædelser af kontantforbuddet i omkring 80 sager. I 2021 har SØIK indtil videre behandlet 29 underretninger om mistanke om overtrædelse af kontantforbuddet. Der er indledt efterforskning i foreløbig 24.

For flere sagers vedkommende anfører de erhvervsdrivende, at de ikke har været opmærksomme på kontantforbuddet, og derfor forudser Hvidvasksekretariatet, at antallet af sager vil stige med den nye beløbsgrænse på 20.000 kroner.

»Allerede før den skærpede beløbsgrænse leverede vi et stigende antal underretninger videre til SØIK, politikredsene og andre myndigheder, og sammen med et øget fokus i samfundet på hvidvask og terrorfinansiering bliver vores samarbejdspartnere, de underretningspligtige stadig mere opmærksomme på, hvad der kan være tegn på hvidvask eller terror finansiering,« siger Jørgen Andersen og fortsætter:

»Når vi i Hvidvasksekretariatet modtager underretninger vurderer vi hvilke oplysninger, der skal bringes videre til andre myndigheder. Det kan for eksempel være Skattestyrelsen eller Finanstilsynet, eller for eksempel til efterforskning i PET eller i politikredsene.«

Ved overtrædelse af kontantforbuddet er den gennemsnitlige bødestørrelse for virksomheder 17.000 kroner og for enkeltpersoner 1.500 kroner. Kontantforbuddet gælder også selvom betalingen deles op i flere mindre beløb.

Øverst: Genrefoto. (Foto: Maksym Kapliuk / iStock). PM/rk.

This article is published by Slagelse.News. Copyright © Slagelse Media, Denmark (EU), tel. +45 7174 1448.