Dansker undersøges for coronavirus

(Artiklen er udgivet for omkring 4 år siden). 

Artiklen er opdateret for 4 år siden.

Zand.News – Patienten er indlagt på en særlig isolationsstue med undertryksventilation på Infektionsmedicinsk afdeling på Skejby Hospital.

Infektionsmedicinsk afdeling på Skejby har her til aften modtaget en patient med feber og hoste. Patienten blev indlagt fra hjemmet og direkte på en særlig højisolationsstue.

Efter undersøgelsen på sygehuset fastholdes mistanke om, at patienten er smittet med ny coronavirus.

Patienten vil derfor forblive indlagt i højisolation, og der er samtidig sendt prøve fra patienten til undersøgelse på Statens Serum Institut, hvor der forventes svar i nat. Det skriver Sundhedsstyrelsen i en pressemeddelelse.

Opdatering: Sundheds- og Ældreministeriet skriver i en ny pressemeddelelse sent tirsdag aften, at Statens Serum Institut nu har undersøgt prøven fra patienten, og at prøven viser, at patienten ikke er smittet med ny coronavirus. Red.

Særlig træning i håndtering af særligt farlige sygdomme

Lægerne på Skejby følger Sundhedsstyrelsens retningslinjer for håndtering af ny coronavirus. Patienten vil derfor forblive i højisolation, indtil ny coronavirus afkræftes på testen ved Statens Serum Institut.

Såfremt testen er positiv, vil patienten selvfølgelig forblive i højisolation, hvor patienten samtidig vil modtage behandling for sin sygdom.

Læs også tidligere artikel: Ny coronavirus – fortsat kun lav risiko i Danmark (Zand.News).

Patienten er indlagt på en særlig isolationsstue med undertryksventilation på Infektionsmedicinsk afdeling på Skejby Hospital.

Personalet på afdelingen har særlige værnemidler (beskyttelsesdragter med videre) og har særlig træning i håndtering af patienter med mulig smitte med særligt farlige sygdomme som for eksempel ny corona, så personalet ikke selv har risiko for at blive smittet.

De øvrige patienter, besøgende og medarbejdere på hospitalet er ikke udsat for smittefare.

Sundhedsstyrelsen er i løbende kontakt med afdelingen. Sundhedsstyrelsen følger sagen tæt og kommer med en ny udmelding, når svaret foreligger.

Læs også: Patienten var ikke smittet med coronavirus.

Øverst: Genrefoto. (Foto: Geralt / Pixabay). PM/rk.

This article is published by Slagelse.News. Copyright © Slagelse Media, Denmark (EU), tel. +45 7174 1448.