Bred aftale om mere politi og nærpoliti

(Artiklen er udgivet for omkring 3 år siden). 

Artiklen er opdateret for 3 år siden.

Zand.News – »Vi styrker politiet med 20 nye nærpolitienheder, 110 dedikerede lokalbetjente og flere beredskabspatruljer,« siger justitsministeren. Den ene nærpolitienhed placeres i Slagelse Kommune.

Regeringen og Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti og Nye Borgerlige er nået til enighed om en ny flerårsaftale om politiets og anklagemyndighedens økonomi i 2021-2023.

Aftalen indeholder blandt andet 20 nye nærpolitienheder rundt om i landet, herunder i Slagelse Kommune, og en ny slagkraftig national efterforskningsenhed.

Partierne er derudover blandt andet enige om at indføre en politigaranti, at oprette specialiserede teams til sager om vold i nære relationer og voldtægt med videre samt et meroptag af studerende på Politiskolen. Det skriver Justitsministeriet i en pressemeddelelse.

Ønsker et mere nærværende og synligt politi

Justitsminister Nick Hækkerup (S) er sammen med Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti og Nye Borgerlige blevet enige om en ny flerårsaftale for politiet og anklagemyndigheden.

Aftalen omfatter de økonomiske rammer for politiet og anklagemyndigheden i perioden 2021-2023, hvor der samlet set afsættes cirka 650 millioner kroner i 2021 stigende til cirka 1 milliard kroner i 2023 ekstra til politiet og anklagemyndigheden.

Med aftalen ønsker partierne et mere nærværende og synligt politi, der rykker ud, når danskerne har brug for det, og som er til stede og tilgængeligt i hele landet.

Der flyttes ressourcer fra Rigspolitiet og ud i landet til blandt andet de nye nærpolitienheder. Og sagsbehandlingstiderne skal ned, mens politiet i højere grad skal blive bedre til at håndtere den komplekse og digitale kriminalitet.

20 nye nærpolitienheder og 110 ekstra lokalbetjente

Aftalen medfører en markant styrkelse af politiet og anklagemyndigheden såsom:

  • Der gennemføres en nærhedsreform af politiet, der styrker politiets tilstedeværelse i hele Danmark gennem flere beredskabspatruljer, 20 nye nærpolitienheder, 110 ekstra lokalbetjente og mere frihed til lokale løsninger.
  • Der gennemføres desuden en markant reduktion og reform af Rigspolitiet, der blandt andet indebærer større synlighed og ansvar for de lokale politikredse, herunder med hensyn til aftalens gennemførelse.
  • Der indføres en politigaranti på områder, hvor der er et særligt hensyn til borgernes tryghedsfølelse. Det drejer sig om indbrud i private hjem, vold, voldtægt og narkotikasalg ved skoler.
  • Politiets og anklagemyndighedens arbejde med og hjælp til ofre for vold i nære relationer og voldtægt mv. styrkes gennem blandt andet øget efter- og videreuddannelse, oprettelse af specialiserede teams i politikredsene og mulighed for videoafhøring i voldtægtssager.
  • Der sikres en mere robust politistyrke ved blandt andet at udvide politistyrken med i alt 450 ekstra politibetjente i aftaleperioden og oprette en ny politiuddannelse til civile efterforskere.
  • Herudover sker der en styrkelse af politiets operative kapacitet med cirka 115 politiårsværk, der fastholdes i politiet i forbindelse med en ressortoverdragelse af visse færdselsopgaver til Transport- og Boligministeriet.
  • Der vil endvidere blive anskaffet nye skydevåben til politiet, der blandt andet skal forenkle våbenporteføljen og fremtidssikre politiets våben.
  • Indsatsen mod den komplekse kriminalitet styrkes blandt andet ved etablering af en ny national efterforskningsenhed og en ny særlig statsadvokat. Som en del af den nye nationale efterforskningsenhed vil der blive etableret et nationalt rejsehold, som skal styrke politiets drabsefterforskning. Herudover iværksættes en styrket indsats mod hvidvask og terrorfinansiering samt et pilotprojekt om øget indsats mod socialt bedrageri.
  • Der sikres en styrket indsats mod digital kriminalitet ved blandt andet at etablere en ny digital politipatrulje og et bedre værn mod it-relateret kriminalitet, ligesom der indføres nye værktøjer til at prioritere sager om it-relateret økonomisk kriminalitet.
  • Der tilføres flere hænder til straffesagsbehandlingen i politiet og anklagemyndigheden og fastsættes målsætninger med henblik på at sikre mindre sagsbunker og kortere sagsbehandlingstider, ligesom der sker en indskrænkning af brugen af strafnedsættelse.

Læs resten i: Aftale om politiets og anklagemyndighedens økonomi (pdf).

»Jeg er utroligt glad for, at vi efter lang tids forhandlinger i dag har landet en bred aftale om en ny flerårsaftale om politiets og anklagemyndighedens økonomi. På tværs af Folketinget er vi enige om at øge politiets tilstedeværelse lokalt og løfte den nære tryghed med en nærhedsreform, der bringer politiet tættere på borgerne. Vi styrker politiet med 20 nye nærpolitienheder, 110 dedikerede lokalbetjente og flere beredskabspatruljer,« siger justitsminister Nick Hækkerup og fortsætter:

»Med aftalen øges politistyrken med 450 nye politibetjente, og vi frigør samtidig 115 politibetjente ved at flytte en række opgaver ud af politiet, mens vi beholder politibetjentene. Desuden styrker vi indsatsen mod den komplekse og svære kriminalitet ved at samle kræfterne i en ny slagkraftig national efterforskningsenhed. Vi tilfører også ressourcer til straffesagsbehandling i politiet og anklagemyndigheden, så borgere, der har været udsat for en forbrydelse, ikke skal vente alt for længe på at se gerningsmanden blive stillet til ansvar, og så de selv kan komme videre med deres liv.«

Øverst: Slagelse Politigård. (Arkivfoto: Slagelse Media). PM/rk.

This article is published by Slagelse.News. Copyright © Slagelse Media, Denmark (EU), tel. +45 7174 1448.