Skærmbesøg giver ældre borgerne mere frihed

(Artiklen er udgivet for omkring 3 år siden). 

Artiklen er opdateret for 3 år siden.

Slagelse.News – »Skærmbesøg skal naturligvis ikke erstatte alle fysiske besøg, og det er der bestemt heller ikke lagt op til. Skærmbesøg skal bruges i de situationer, hvor det giver mening, og hvor borgeren er interesseret og tryg ved det,« lyder det fra Forebyggelses- og Seniorudvalget.

Skagelse Kommune har startet et nyt initiativ, hvor de fysiske besøg i hjemmeplejen suppleres med skærmbesøg via tablet. Det skriver kommunen i en pressemeddelelse.

Skærmbesøg er et supplerende tilbud til borgere

Når hjemmeplejen kommer på besøg, så er det normalt fysisk i borgerens eget hjem. Nu har Slagelse Kommune startet et nyt initiativ, hvor de fysiske besøg suppleres med skærmbesøg via tablet.

Erfaringerne viser, at flere borgere oplever en større grad af frihed, tryghed og nærvær ved skærmbesøgene. Skærmbesøg tilbydes som en mulighed hos borgere, hvor hjælpen, de får, ikke kræver, at hjemmeplejen er fysisk til stede.

Skærmmøder er blevet mere og mere populære ikke mindst i forbindelse med corona. Hjemmeplejen område Halskovvej på Halsskov i Korsør har også taget de virtuelle muligheder til sig i, hvor de visiterede ydelser erstattes med skærmbesøg.

Indtil nu får 15 borgere skærmbesøg, og i alt 30 skærme er bestilt. Målet er på sigt at udvide til andre steder og fagområder i kommunen, hvis erfaringerne viser, at besøgene giver værdi for både borgere og medarbejdere. Det tyder noget på allerede nu.

Skærmbesøg kan give mere tryghed og mere nærvær

»De fleste borgere vil selvfølgelig helst kunne klare så meget som muligt selv. Det at være selvhjulpen oplever de fleste af os en rigtig stor tilfredshed ved,« siger Sandra Petersen, der områdeleder for hjemmeplejens område Halskovvej, og fortsætter:

»Vi har derfor valgt at supplere nogle af de fysiske besøg med skærmbesøg i de situationer, hvor borgerne ikke har brug for, at vi er fysisk til stede. Det giver borgerne en større følelse af at kunne klare sig selv og mere frihed, da de ikke skal tilpasse dagen efter, hvornår vi kommer. Borgerne modtager naturligvis også stadig fysiske besøg.«

Et skærmbesøg foretages af hjemmeplejens dag- og aftenvagter. Skærmbesøgene giver også mulighed for at inddrage andre faggrupper såsom sygeplejersker, der kan deltage på et skærmmøde og give faglig sparring til en kollega, hvis en borger har fået et sår eller lignende.

Erfaringerne fra skærmbesøgene indtil nu viser, at flere borgere oplever mere tryghed og nærvær ved skærmbesøgene.

»Det kan være grænseoverskridende at skulle have en medarbejder ind i sit hjem flere gange i løbet af dagen, for eksempel hvis det er psykisk sårbare borgere. Skærmbesøg er et rigtig godt supplement, hvor borgeren kan være mere tryg ved situationen,« siger Lisa Paludan Gummer, der er velfærdsteknologisk konsulent, og fortsætter:

»Vi oplever også, at borgerne til tider føler mere nærvær ved skærmbesøg, da man undgår spildtiden ved at hjemmeplejen skal ind og ud i hjemmet, af og på med overtøj og lignende. Tiden bruges mere effektivt, hvor kun borgeren er i fokus, og det giver mere nærvær for borgerne.«

Borgere udtrykker tilfredshed med de nye muligheder

Flere borgere er også blevet mere trygge ved brugen af tablet og bruger derfor også tabletten til at holde kontakten ved lige med børn, børnebørn, familie og venner. En af de borgere, som har fået suppleret sine besøg af hjemmeplejen med skærmbesøg, er Ingrid Larsen på 85 år, som bor i Korsør.

»Jeg er så ovenud glad for min skærm. Førhen skulle jeg sidde og vente på besøg om eftermiddagen. Nu kan jeg tage afsted, og så har jeg aftalt med hjemmeplejen, at de kan lave et skærmopkald ved 17-tiden. Det giver mig lige en times ekstra frihed,« siger Ingrid Larsen og fortsætter:

»Jeg var én af dem, der var mest imod det, men jeg er blevet så lykkelig for den. Og når jeg kan finde ud af den, så kan alle finde ud af den, jeg er ikke særlig teknisk. Jeg bruger den også til at holde kontakt til min familie i Skælskør, Vemmelev og på Fyn, hvor jeg har et lille oldebarn på to år, som jeg nu har mulighed for at følge tættere.«

Ingrid Larsen får skærmbesøg hver dag kl. 16 til medicingivning ud over sine fysiske besøg.

En anden, som er glad for muligheden for skærmbesøg, er på 80 år, som også bor i Korsør.

»Jeg synes, det går fantastisk godt. Det er en god løsning, og jeg er meget tilfreds. Vi har en fin kontakt over skærmen. Det er en god måde skærmen er blevet leveret på, og de var her og installere det, og nu er det bare at trykke på skærmen, når de ringer op, fortæller Lone, som får skærmbesøg hver dag ved 21-tiden til medicingivning ud over sine fysiske besøg,« siger Lone Nordquist.

Skærmbesøg skal ikke erstatte alle fysiske besøg

I Forebyggelses- og Seniorudvalget følger man de nye velfærdsteknologiske muligheder med stor interesse.

»Velfærdsteknologien giver nogle spændende nye muligheder for både borgere og medarbejdere. Det er meget positivt, at de nuværende erfaringer viser, at skærmbesøg kan være et godt supplement,« siger den fungerende formand i Forebyggelses- og Seniorudvalget, Unnie L. B. Oldenburg (S), og fortsætter:

»Skærmbesøg skal naturligvis ikke erstatte alle fysiske besøg, og det er der bestemt heller ikke lagt op til. Skærmbesøg skal bruges i de situationer, hvor det giver mening, og hvor borgeren er interesseret og tryg ved det. Vi glæder os til i udvalget at følge initiativet og erfaringerne med skærmbesøg.«

Øverst: Genrefoto. (Foto: Sabine Vanerp / Pixabay). PM/rk.

This article is published by Slagelse.News. Copyright © Slagelse Media, Denmark (EU), tel. +45 7174 1448.