Boligaftale skal forebygge parallelsamfund

(Artiklen er udgivet for omkring 3 år siden). 

Artiklen er opdateret for 3 år siden.

Zand.News – Obligatorisk fleksibel udlejning skal sikre fortrinsret til boligsøgende i arbejde og uddannelse i de såkaldte forebyggelsesområder.

Der er indgået en ny politisk aftale om bekæmpelse af parallelsamfund. Aftalen sikrer, at boligområder, der står på kanten til at udvikle sig til parallelsamfund, får nye redskaber til at sikre en mere blandet beboersammensætning.

Bag aftalen står regeringen (Socialdemokratiet), Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Konservative og Liberal Alliance. Det skriver Indenrigs- og Boligministeriet i en pressemeddelelse.

Indfører forebyggelsesområder som ny kategori

Et bredt politisk flertal i Folketinget er med en ny aftale klar til at tage næste skridt i kampen mod parallelsamfund.

Aftalen indebærer, at der arbejdes målrettet på at sikre, at beboere med ikke-vestlig baggrund højst vil udgøre 30 procent i alle boligområder i Danmark i 2030. Derfor udvider kredsen af partier bag aftalen nu indsatsen for at skabe blandede boligområder.

Centralt i aftalen er indførelsen af en ny kategori af boligområder, såkaldte forebyggelsesområder, hvor man vil kunne anvende en række af de redskaber, der hidtil har været anvendt i områder omfattet af parallelsamfundslovgivningen fra 2018.

Fortrinsret til boligsøgende i arbejde og uddannelse

De nye forebyggelsesområder er boligområder med mere end 1.000 beboere, der risikerer at blive udsatte som følge af høj kriminalitet, lav uddannelse, lav indkomst, lav beskæftigelse og en høj andel af beboere med ikke-vestlig baggrund.

Disse boligområder får nu redskaber til at forebygge, at de ikke udvikler sig til parallel-samfund og havner på de lister, der er omfattet af lovgivningen fra 2018.

Det drejer sig blandt andet om obligatorisk fleksibel udlejning, som sikrer fortrinsret til boligsøgende i arbejde og uddannelse.

Der vil også ske en stramning af reglerne for kommunal anvisning til områderne. Og endelig bliver det fremover muligt at godkende strategisk nedrivning i forebyggelsesområderne, hvis der er et ønske om byudvikling eller omdannelse i boligområderne.

Aftalen indebærer også, at alle kommuner fremover kan indgå frivillige aftaler uden tidsbegrænsning med private udlejere om kommunal anvisning til deres boliger. Udlejerne kan godtgøres, og staten kan refundere kommunernes udgifter med op til 30.000 kroner.

Generel opdatering af parallelsamfundslovgivningen

Som et led i den nye aftale er der desuden aftalt en generel opdatering af parallelsamfundslovgivningen fra 2018.

Det indebærer en stramning af reglerne om bytte og fremleje i udsatte boligområder samt at boligområder nu permanent får fem år mod tidligere fire år til at vende udviklingen, før området skal omdannes.

Endelig er der med den nye aftale afsat 500 millioner kroner af Landsbyggefondens midler, så den samlede ramme også kan dække indsatser i de nye udviklingsplaner.

»Det er helt afgørende, at vi politikere gør, hvad vi kan for at forhindre fremvæksten af nye parallelsamfund,« siger indenrigs- og boligminister Kaare Dybvad Bek (S) og fortsætter:

»Derfor er jeg meget glad for, at alle partierne bag parallelsamfundsaftalen også er med i aftalen om de nye forebyggelsesområder. Det er et vigtigt skridt for sammenhængskraften i samfundet og for de beboere, der nu kan se frem til en tilværelse i mere blandede boligområder.«

Øverst: Arkivfoto af Ringparken, hvor der allerede er krav om, at man skal dokumentere, at man har en ren straffeattest og ikke modtager hjælp efter lov om aktiv socialpolitik. (Foto: Slagelse Media). PM/rk.

This article is published by Slagelse.News. Copyright © Slagelse Media, Denmark (EU), tel. +45 7174 1448.