Børn fra ghettoer skal i vuggestue 25 timer om ugen

(Artiklen er udgivet for omkring 6 år siden). 

Artiklen er opdateret for 5 år siden.

1-årige børn fra udsatte boligområder skal introduceres til danske traditioner, højtider, normer og værdier, hvis forældrene ikke skal miste deres børneydelse.

Regeringen (Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti har indgået aftale om, at børn fra udsatte boligområder, som ikke er indskrevet i et dagtilbud som 1-årige, skal have et obligatorisk læringstilbud på 25 timer om ugen.

Børn fra udsatte boligområder skal have en bedre start på livet i de første år, som er helt centrale for børns udvikling og muligheder. Derfor er det vigtigt, at også børn fra udsatte boligområder er i dagtilbud, hvor de kan blive støttet i deres dansk og indgå i lege og aktiviteter, der kan hjælpe dem i deres udvikling.

Med læringstilbuddet får børnene målrettede forløb, som skal hjælpe deres danske sprog og generelle udvikling på rette vej, ligesom børnene gennem leg og aktiviteter bliver introduceret til de danske traditioner, højtider, normer og værdier.

»Vi skal nedbryde parallelsamfundet og hjælpe de børn, der bor i de udsatte boligområder. De klarer sig set under ét dårligere i dansk og matematik i skolen end deres jævnaldrende, og færre påbegynder en ungdomsuddannelse. Og de risikerer at vokse op i et parallelsamfund uden tilknytning til det danske samfund, og hvor der ikke tales godt nok dansk eller er en forståelse for dansk kultur og danske værdier,« skriver børne- og socialminister Mai Mercado (K) på Facebook.

Begge forældre er forpligtede til at deltage i samarbejdet omkring barnet i læringstilbuddet. Hvis forældrene ikke indskriver deres barn i det obligatoriske læringstilbud eller barnet ikke benytter det tilstrækkeligt og forældrene ikke deltager i planlagte aktiviteter, skal kommunen træffe afgørelse om standsning af børneydelsen.

Ændringerne om obligatorisk læringstilbud forventes at træde i kraft den 1. juli 2019.

Læs den fulde: aftaletekst.


Genrefoto: Anton007P / Pixabay

This article is published by Slagelse.News. Copyright © Slagelse Media, Denmark (EU), tel. +45 7174 1448.