Region Sjælland får sikkerhedskonsulent til social kontrol

(Artiklen er udgivet for omkring 6 år siden). 

Artiklen er opdateret for 3 år siden.

Region Sjælland får en sikkerhedskonsulent, som skal bekæmpe æresrelaterede konflikter og social kontrol. Sikkerhedskonsulenten kan benyttes af både borgere og fagpersoner. Samtidig er der udgivet en håndbog om håndtering af æresrelaterede konflikter.

Det kan være vanskeligt at tage hånd om sin egen sikkerhed, hvis man er udsat for en konflikt med sin familie. Samtidig kan det være svært at overskue alle sikkerhedsaspekter af en sag, når man som fagperson i en kommune arbejder med borgere, der er udsat for æresrelaterede konflikter. Det skriver Udlændinge- og Integrationsministeriet.

Et nyt team af særligt uddannede sikkerhedskonsulenter skal hjælpe med at vurdere, hvor alvorlig truslen er og give gode råd om, hvordan sikkerheden kan øges for de personer, der er udsat for konflikterne. De skal endvidere sikre en “håndholdt” procedure, så de berørte borgere bliver fulgt hele vejen gennem systemet og får tilbudt den rette hjælp i rette tid.

»Det er fuldstændigt uacceptabelt, at der er unge i Danmark, som udsættes for æresrelateret pres, kontrol og tvang. Det skal vi ikke finde os i i et demokratisk samfund som det danske. Det ligger mig derfor meget på sinde at sikre, at personer, der ønsker at bryde med social kontrol og vold, får den hjælp, de har behov for,« siger udlændinge- og Integrationsminister Inger Støjberg (V) og fortsætter:

»Derfor rækker vi nu hånden ud og tilbyder den nødvendige hjælp via et nationalt korps af sikkerhedskonsulenter, så disse personer ikke længere skal leve et liv i konstant frygt for eksempelvis at blive udsat for vold eller blive overvåget og kontrolleret af familiemedlemmer.«

Teamet består af seks sikkerhedskonsulenter, der er forankret i kommunerne Aarhus, Odense, og København. En sikkerhedskonsulent i Odense skal dække Region Sjælland. Sikkerhedskonsulenterne kan kontaktes og benyttes af både borgere og fagpersoner.

Sikkerhedskonsulent Region Sjælland hedder Zeynep og kan kontaktes på e-mail: zeyba@odense.dk eller på telefon: 24 79 45 11.

Håndbog om håndtering af æresrelaterede konflikter

Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI) har samtidig udgivet en ny håndbog, der skal hjælpe kommunerne med at håndtere sager om æresrelaterede konflikter.

Formålet med den nye håndbog er at klæde kommunerne bedst muligt på til at håndtere de mange tvivlsspørgsmål og gråzoner, der kan opstå i forbindelse med sager om æresrelaterede konflikter og negativ social kontrol.

Sager om æresrelaterede konflikter er ofte komplekse og svære for kommunerne at håndtere. Mange kommuner har efterspurgt rådgivning om, hvordan man inddrager forældrene uden at bringe den unge i fare.

Det er blandt andet derfor, at SIRI i samarbejde med blandt andet Børne- og Socialministeriet har udarbejdet en håndbog med viden om forebyggelse, identifikation og håndtering af sager, hvor der kan være tegn på negativ social kontrol eller en æresrelateret problematik.

Håndbogen er målrettet sagsbehandlere og ledere i kommuner og sætter det daglige arbejde med børne-, unge- og voksenområdet i relation til æresrelaterede konflikter og negativ social kontrol. Håndbogen fokuserer på, hvilke sikkerheds- og beskyttelseshensyn kommunerne kan gøre brug af ifølge loven.

Du kan hente: håndbogen her (PDF-fil).


Genrefoto: fcscafeine / iStock

This article is published by Slagelse.News. Copyright © Slagelse Media, Denmark (EU), tel. +45 7174 1448.