Bliver nemmere at betale B-skat og restskat

(Artiklen er udgivet for omkring 2 år siden). 

Artiklen er opdateret for 2 år siden.

Zand.News – »Vi står i en situation, hvor kun 56 procent af borgerne betaler deres udestående restskatter til tiden. Resten oversendes til inddrivelse hos Gældsstyrelsen. Det kalder på en styrket indsats,« lyder det fra Skattestyrelsen.

En ny betalingsside på skat.dk skaber et bedre overblik over blandt andet borgernes restskatter til Skattestyrelsen. Det skal gøre det lettere at betale den rigtige skat til tiden. Dte oplyser styrelsen i en meddelelse.

Kun 56 procent betaler restskatter til tiden

Skat er ikke enkelt. Men ingen skal betale hverken for meget, for lidt – eller for sent. Derfor styrker Skattestyrelsen nu hjælpen til borgere, som skal betale enten B-skat eller restskat.

På en ny betalingsside, som kan tilgås via skat.dk, tilbydes borgere med skyldige restskatter et samlet overblik over deres udestående hos Skattestyrelsen.

Indsatsen indgår i en styrket indsats om at intensivere vejledningen overfor borgere og virksomheder og understøtte fleksible løsninger, der gør det lettere for borgere og virksomheder at betale skatter og afgifter til tiden. En styrket opkrævningsindsats forventes at kunne reducere omfanget af krav, der sendes til inddrivelse, men også at øge skatteprovenuet i opkrævningsfasen.

»Vi står i en situation, hvor kun 56 procent af borgerne betaler deres udestående restskatter til tiden. Resten oversendes til inddrivelse hos Gældsstyrelsen. Det kalder på en styrket indsats. Vi vil gerne hjælpe borgerne med at få et bedre overblik over udeståender og kommende betalinger hos os,« siger Rikke Busk Ginnerup, der er underdirektør i Skattestyrelsen.

Brugervenligt overblik og flere betalingsmidler

Betalingssiden er meget aktuel, fordi årsopgørelsen officielt åbner den 14. marts 2022. Fra den dag kan 4,8 millioner danskere via TastSelv tjekke, om de skal have penge tilbage i skat eller indbetale skyldig restskat.

Restskat er den skyldige skat, som vedrører et eller flere tidligere indkomstår, og som er opkrævet via årsopgørelsen. Med den nye betalingsside bliver det nemmere at få et overblik over tidligere års restskatter og dette års B-skatter.

»Tidligere har borgerne skulle lede eller bladre gennem flere årsopgørelser på skat.dk for at finde de relevante oplysninger. Nu skaber vi et brugervenligt overblik og guider borgerne til, hvilke betalingsløsninger, der findes – og hvad fordele og konsekvenser er ved de enkelte løsninger,« siger Rikke Busk Ginnerup.

Skattestyrelsens udvikling af betalingssiden fortsætter. Fremover arbejdes videre med området, blandt andet med en ambition om at sikre, at der kan betales med flere betalingsmidler som for eksempel dankort eller MobilePay.

Kort om restskat og B-skat:

  • Eventuel restskat kan indbetales frivilligt inden 1 juli 2022 med Dankort via betalingssiden på skat.dk.
  • Restskat over indregningsgrænsen på 22.191 kroner opkræves – enten via Betalingsservice eller via borgeres egen netbank ved at kopiere en betalingslinje ind fra den nye betalingside.
  • Ubetalt restskat under indregningsgrænsen, som ikke indbetales, overføres til næste års forskudsopgørelse. I 2020 blev der opkrævet cirka 8,2 milliarder kroner i restskat.
  • B-skat dækker over en skat, der betales forud og opkræves i op til ti rater om året. B-skat betales via Betalingsservice eller via borgeres egen netbank ved at kopiere en betalingslinje via betalingssiden. I 2020 blev der opkrævet 25,3 milliarder kroner i B-skat.

Øverst: Genrefoto. (Foto: Jaanalisette / iStock). PM/roke

This article is published by Slagelse.News. Copyright © Slagelse Media, Denmark (EU), tel. +45 7174 1448.