Biskopper: Konfirmationer skal udskydes

(Artiklen er udgivet for omkring 4 år siden). 

Zand.News – Alle konfirmationer udskydes til foreløbigt efter pinse. De nye datoer for konfirmation skal fastsættes lokalt så hurtigt som muligt.

Denne beslutning træffes nu for at give afklaring for både familier og ansatte. Det skriver Københavns Stift i en opdateret vejledning fra biskopperne.

Skal holde kirkens lokaler helt lukkede for offentligheden

Folkekirken skal på lige fod med andre offentlige institutioner holde sine lokaler helt lukkede for offentligheden i forbindelse med coronavirus-/COVID-19-pandemien.

Det gælder både kirker, sognegårde, uddannelsesinstitutioner og andre lokaler i folkekirken. Det betyder, at alle gudstjenester er aflyst.

Læs også: Gudstjenester aflyses overalt i folkekirken.

Alle konfirmationer udskydes til foreløbigt efter pinse. De nye datoer fastsættes lokalt så hurtigt som muligt. Denne beslutning træffes nu for at give afklaring for både familier og ansatte.

Kirkelige handlinger som dåb og vielser kan gennemføres i folkekirken, men de skal overholde kravet om, at højst 10 personer inklusive præst og kirkebetjening må deltage.

I langt de fleste tilfælde forventes det, at dåbsforældre og brudepar ønsker at udsætte handlingen.

Læs også: Forbud mod at flere end 10 personer samles.

Begravelser og bisættelser i folkekirken skal ikke overholde en fast deltagergrænse på i alt 10 personer, men der må maksimalt tillades adgang for 1 person pr. 4 kvm gulvareal i kirkens skib. Begravelsesformen kan undtagelsesvist være jordpåkastelse efter kremering.

»Vi opfordrer til, at de pårørende tydeligt skriver i dødsannoncer, at kun inviterede deltagere kan være sikre på at få adgang til kirkerummet i forbindelse med begravelsen eller bisættelsen,« skriver biskopperne.

Fjernundervisning er en mulighed for konfirmander

Efter konfirmationsanordningens § 19 kan biskopperne under særlige omstændigheder, som i denne, tillade afvigelser fra de almindelige krav for konfirmandundervisningen.

Det betyder i praksis, at de enkelte præster skal vurdere og planlægge resten af undervisningen som fjernundervisning.

De kan også holde kontakt med deres konfirmander – for eksempel gennem Skype, videosamtaler på Messenger eller med nyhedsbreve.

Øverst: Sct. Mikkels Kirke i Slagelse Midtby. (Mobilfoto: Slagelse Media). PM/rk.

This article is published by Slagelse.News. Copyright © Slagelse Media, Denmark (EU), tel. +45 7174 1448.