Antallet af trafikdræbte stiger i politikredsen

(Artiklen er udgivet for omkring 6 år siden). 

Zand.News – Færre kommer til skade eller mister livet på de danske veje, men her i Sydsjælland og Lolland Falsters politikreds stiger antallet af trafikdræbte.

På landsplan har der fra 2013 til 2017 været et fald i antallet af dræbte og tilskadekomne i trafikken på 7 procent.

Flere dræbte og tilskadekomne i Sydsjælland politikreds

De fleste politikredse følger denne udvikling, men i Østjylland, på Københavns Vestegn og på Sydsjælland og Lolland Falster er det gået den anden vej. Her har der været stigninger i antallet af dræbte og tilskadekomne.

I Østjylland er antallet af tilskadekomne steget med 24 procent på fem år, så der i 2017 var 393 tilskadekomne i trafikken på de østjyske veje. På Københavns Vestegn er antallet af dræbte steget fra 4 dræbte i trafikken i 2013 til 12 dræbte i 2017.

Her i Sydsjælland og Lolland Falsters politikreds, som også dækker Slagelse Kommune, er antallet af tilskadekomne i trafikken steget med 24 procent, mens antallet af dræbte er steget fra 9 dræbte i 2013 til 17 dræbte i 2017.

»Der er mange regionale forskelle, som kan spille ind. I byerne er der for eksempel mange lette trafikanter og mange krydsningspunkter mellem trafikanterne, så selv mindre fejl kan få konsekvenser for, om ulykken sker, og hvor alvorlig den bliver,« siger Marianne Foldberg Steffensen, leder af Vejdirektoratets trafiksikkerhedsafdeling, og fortsætter:

»På landevejene opstår ulykkerne af andre årsager og har en tendens til at være mere alvorlige. Vejdirektoratets rapport kan give kommuner og politi et overblik over, hvordan udviklingen ser ud hos dem netop nu, og hvilke områder de bør være opmærksomme på.«

Spiritus indgår ofte i ulykker med dræbte eller tilskadekomne

Spiritusulykker udgør stadig en væsentlig andel af trafikulykkerne. I 2017 udgjorde de i gennemsnit 11 procent af alle ulykker med tilskadekomne eller dræbte personer.

Der er især tre politikredse, hvor spiritusulykker udgjorde en større andel af de ulykker, hvor der var dræbte eller tilskadekomne personer, end andre kredse.

På Fyn og i Midt- og Vestjylland udgjorde spiritusulykker henholdsvis 16 procent og 14 procent af ulykkerne med dræbte eller tilskadekomne. På Bornholm udgjorde spiritusulykker 5 ud af 22 personskadeulykker (svarende til 23 procent).

Fakta om dræbte og tilskadekomne på de danske veje

  • Antallet af ulykker med dræbte og tilskadekomne faldt i 2017 med 3 procent fra året før, og det er samlet set faldet med 7 procent siden 2013.
  • Med 175 dræbte i 2017 ligger antallet af dræbte i trafikken på det laveste niveau i perioden 2013-2017.
  • Bilister og bilpassagerer udgjorde 44 procent af det samlede antal dræbte og tilskadekomne i trafikken i 2017.
  • Cyklister udgjorde den næststørste andel med 24 procent af det samlede antal dræbte og tilskadekomne i trafikken i 2017.
  • 60 procent af de dræbte og tilskadekomne i 2017 var mænd og 40 procent var kvinder.
  • I 2017 var der 306 personskadeulykker med spirituspåvirkede førere eller fodgængere, svarende til 11 procent alle personskadeulykker.
  • 368 personer blev dræbt eller kom til skade i en spiritusulykke i 2017, hvilket er lavere end i 2016, hvor der var 379 dræbte eller tilskadekomne i denne ulykkestype.

Foto: Vejdirektoratet.


This article is published by Slagelse.News. Copyright © Slagelse Media, Denmark (EU), tel. +45 7174 1448.