Anbefaling af vaccination af 12-15-årige

(Artiklen er udgivet for omkring 3 år siden). 

Artiklen er opdateret for 3 år siden.

Zand.News – Vaccinationstilbuddet til 12-15-årige udrulles, når de sidste i gruppe 10 er vaccineret. Det bliver formentlig i september.

Sundhedsstyrelsen har gennemgået det faglige grundlag for vaccination af 12-15-årige, og på den baggrund besluttet at anbefale vaccination mod COVID-19 til dem, som en del af det generelle vaccinationsprogram.

Det er planen, at tilbuddet til de 12-15-årige kan udrulles, når de sidste i gruppe 10 er vaccineret, formentlig fra september.

De kommende måneder vil Sundhedsstyrelsen følge internationale erfaringer og sikkerhedsdata fra vaccination af børn og unge, med henblik på at opdatere vurderingen før udrulningen sættes i gang. Det oplyser styrelsen i en pressemeddelelse.

Comirnaty gives til både 12-15-årige og 16-17-årige

Baggrunden for Sundhedsstyrelsens vurdering og anbefaling er, at Comirnaty-vaccinen fra Pfizer – BioNTech – den 28. maj 2021 fik udvidet sin godkendelse fra Europa-Kommissionen, således at produktresuméet nu omfatter alle fra 12 år og ældre, dog fortsat undtaget gravide og ammende.

Det er således alene Comirnaty, der vil blive tilbudt til gruppen af 12-15-årige, som det også er tilfældet i dag med 16-17-årige.

Det forventes, at andre vacciner, herunder vaccinen fra Moderna, på et senere tidspunkt kan få udvidet EU-godkendelse til personer under 18, og Sundhedsstyrelsen vil derfor løbende vurdere om denne og andre vacciner kan inddrages.

Skal sikre fortsat epidemikontrol før vintersæsonen

Samtidig har Sundhedsstyrelsen også vurderet den nuværende status for COVID-19-pandemien, herunder særligt behovet for en meget høj befolkningsimmunitet for at sikre fortsat epidemikontrol før en kommende vintersæson og i lyset af, at mere smitsomme virusvarianter kan brede sig i Danmark.

»Vi har gennemgået data og vurderer, at Comirnaty er både meget sikker og meget effektiv hos 12-15-årige børn. Selvom vi har høj tilslutning i de nuværende målgrupper, som omfatter cirka 83 procent af befolkningen, så vurderer vi også, at en udvidelse af målgruppen til de 12-15-årige er nødvendig, for at sikre endnu større immunitet i befolkningen, og dermed sikre kontrol med epidemien i Danmark,« siger Søren Brostrøm, der er direktør i Sundhedsstyrelsen, og fortsætter:

»Det har vi brug for, før vi går ind i næste vintersæson i Danmark, også i lyset af, at mere smitsomme virusvarianter kan vinde frem. Og så har vi brug for det, for at vi kan beskytte uvaccinerede personer og personer, der ikke har fuld effekt af vaccinen, mod alvorlig sygdom.«

Kan se frem til en hverdag uden test og restriktioner

Selvom beskyttelse af børnene selv ikke er det primære mål, så kan der også være fordele for de 12-15-årige, fordi vaccination kan give en større sikkerhed og tryghed for det enkelte barn og familie i forhold til, at de ikke smitter sårbare familiemedlemmer.

Samtidig kan vaccination være med til at sikre både børn og familier en hverdag uden test og uden restriktioner, for eksempel i forbindelse med udbrud på skoler.

»Det er sjældent, at børn bliver alvorligt syge med COVID-19. Så vi skal i særlig grad være opmærksom på, at vaccinen er sikker for børnene. Derfor vil vi over sommeren følge internationale erfaringer og sikkerhedsdata, så vi er helt sikre, før vi sætter i gang efter sommerferien,« tilføjer Søren Brostrøm.

Visse børn bliver allerede nu tilbudt vaccination

Udvalgte børn under 16 år, der er i særligt øget risiko for at få et alvorligt forløb med COVID-19, kan allerede i dag tilbydes vaccination mod COVID-19 under Sundhedsstyrelsens gældende retningslinjer.

Det sker efter en individuel, lægefaglig vurdering på en specialafdeling. Sundhedsstyrelsen vil nu drøfte de nærmere faglige rammer for at udvide vaccinationen til gruppen af børn med de faglige miljøer.

Halvdelen af årgang 2005 er allerede blevet inviteret til vaccination, da de er fyldt 16 år. Med baggrund i den nye anbefaling vil Sundhedsstyrelsen inden længe invitere resten af årgang 2005, som er unge, der fylder 16 år senere i år, og de vil således blive de første 15-årige, der bliver tilbudt vaccination.

Vaccinationen af årgang 2006 til og med 2009 vil blive planlagt og udmeldt efter sommerferien.

Øverst: Genrefoto. (Foto: Richards Drawings / Pixabay). PM/rk.

This article is published by Slagelse.News. Copyright © Slagelse Media, Denmark (EU), tel. +45 7174 1448.