»Afskaffelse af helligdag er uhørt statsligt indgreb«

(Artiklen er udgivet for omkring 1 år siden). 

Artiklen er opdateret for 1 år siden.

Zand.News – »Det handler her ikke alene om folkekirken, men om forståelsen af hvad en stat er. Det er dybt bekymrende, at staten påtager sig en sådan absolut magt,« lyder det fra biskopperne.

Biskopperne har i dag haft møde med kirkeminister Louise Schack Elholm (S), hvor de har understreget, at hele processen vedrørende Regeringens lovforslag (Socialdemokratiet, Venstre og Moderaterne) om afskaffelse af store bededag er et uhørt statsligt indgreb med mangel på samtale med folkekirkens parter. Det skriver Roskilde Stift i en pressemeddelelse.

En dialog kræver en bred drøftelse i hele folkekirken

»En af folkekirkens væsentlige opgaver er at fastholde staten som sekulær stat. Ved at regeringen egenhændigt afskaffer en helligdag, er staten reelt pennefører i Alterbogen, og det kan hverken stat eller befolkning være tjent med. Det handler her ikke alene om folkekirken, men om forståelsen af hvad en stat er. Det er dybt bekymrende, at staten påtager sig en sådan absolut magt,« står der i biskoppernes høringssvar til lovforslaget.

Biskopperne fremhæver, at folkekirken gerne går i dialog, men skal der ske ændringer af helligdage, kræver det en bred drøftelse i folkekirken. Den mulighed har hidtil ikke været til stede, fordi afskaffelsen af helligdagen er blevet præsenteret for biskopperne som en beslutning, der allerede er truffet.

Staten overskrider en grænse for første gang i århundreder

»Vi vil gerne understrege, at det ikke betyder, at helligdage ikke kan ændres. Det er sket efter langvarige processer i folkekirken, hvor de mange forskellige aktører i det kirkelige landskab har diskuteret, er blevet hørt og har nået en vis grad af enighed, som biskopperne typisk har stillet sig bag og fremlagt for ministeren, som så har bedt om dronningens stadfæstelse. Når regeringen uden om folkekirken vil afskaffe bededag som helligdag, overskrider staten en grænse, der ikke er blevet overskredet i flere hundrede år. Det kan ikke udtrykkes kraftigt nok, hvor alvorligt dette er,« lyder det i samme høringssvar.

Der er tradition for, at fridag og helligdag følges ad. Fridagen er en sag for politikerne og arbejdsmarkedets parter, men biskopperne påpeger, at afskaffelse af fridagen er et væsentligt brud med denne tradition.

Regeringens planer kompromitterer det folkekirkelige demokrati og balancen mellem kirke og stat. Biskopperne opfordrer derfor regeringen til at kalde sit lovforslag tilbage og indgå i den gode danske tradition for samtale.

Biskoppen over Roskilde Stift er Ulla Thorbjørn Hansen, der blev valgt sidste år, mens hun var provst i Slagelse Provsti.

Øverst: Biskop Marianne Christiansen bliver interviewet til pressen efter mødet med kirkeministeren. (Foto: Ulla Haahr, kommunikationschef, Københavns Stift). PM/roke.

This article is published by Slagelse.News. Copyright © Slagelse Media, Denmark (EU), tel. +45 7174 1448.