67.000 og 98.000 stalkingofre inden for et år

(Artiklen er udgivet for omkring 6 år siden). 

Zand.News – Mellem 67.000 og 98.000 personer har oplevet at blive stalket inden for det seneste år. Mange stalkingofrene har ligefrem måttet ændre deres hverdag. Derfor har justitsministeren bedt politiet om foretage et eftersyn af de initiativer, der tidligere blev sat i værk for at hjælpe ofrene.

Fra uønskede SMS’er og telefonopringninger til vold, trusler og overvågning. Sådan karakteriserer ofrene for stalking deres oplevelser i en ny undersøgelse.

Under 25 procent af ofrene har kontaktet politiet

I alt to procent af danskerne mellem 18 og 74 år har i løbet af det seneste år oplevet at være udsat for stalking svarende til mellem 67.000 og 98.000 personer.

Tallet kan dog ikke sammenlignes med ministeriets tidligere undersøgelse på området fra 2013, da et revurderet spørgedesign er blevet taget i brug for at opnå mere præcise data.

I undersøgelsen fremgår det blandt andet, at under 25 procent af alle stalkingofrene har kontaktet politiet i sagen. En hyppig begrundelse for ikke at anmelde forholdet til politiet er, at personen udsat for stalking ikke mener, at forholdet var alvorligt nok.

Stalkingofrene skal tages alvorligt hos politiet

Regeringen er optaget af de konsekvenser, stalkingen kan have for ofrene, og derfor vil justitsminister Søren Pape Poulsen (KF) nu bede politiet tjekke indsatsen på området.

»Det er vigtigt for mig, at ofrene føler, at de trygt kan gå til politiet og få hjælp – også på dette område. Borgerne skal ikke være i tvivl om, at deres anmeldelse tages alvorligt og behandles ordentligt og korrekt. Derfor har jeg også bedt Rigspolitiet om sammen med de relevante interessenter at foretage et eftersyn af, om de initiativer, vi iværksatte i 2016, virker, eller om der er behov for at justere på politiets indsats på området,« siger Justitsminister Søren Pape Poulsen.

Den nye undersøgelse er foretaget på baggrund af udspillet “Stop stalking”, der blev lanceret i 2016 af Justitsministeriet og det daværende Ministerium for Børn, Undervisning og Ligestilling.

Undersøgelsen skal give yderligere kvalificering af viden om stalking, der tidligere har været begrænset.

Læs rapporten “Omfanget og karakteren af stalking” på: justitsministeriet.dk.


Genrefoto: TheDigitalArtist / Pixabay.


This article is published by Slagelse.News. Copyright © Slagelse Media, Denmark (EU), tel. +45 7174 1448.