Klare retningslinjer mellem sygehuse og lægemiddelindustri

(Artiklen er udgivet for omkring 6 år siden). 

Zand.News – En ny aftale mellem Region Sjælland og Lægemiddelindustriforeningen skal sikre sygehusenes uafhængighed, når lægemiddelvirksomheder støtter sygehuspersonalets kurser, konferencer og efteruddannelse.

Virksomhederne må ikke henvende sig til den enkelte læge

Det gavner patienterne, når sygehuse og lægemiddelindustrien arbejder sammen. Men et godt samarbejde kræver klare retningslinjer. Derfor har Region Sjælland og Lægemiddelindustriforeningen (Lif) indgået en aftale, som fastlægger principper for samarbejdet om efteruddannelse af sundhedspersonalet på regionens sygehuse.

Aftalen betyder blandt andet, at virksomhederne ikke må henvende sig direkte til den enkelte læge og for eksempel tilbyde at betale for deltagelse i en bestemt konference.

»Vores sundhedspersonale skal være med helt fremme inden for forskning og nye behandlinger, så borgerne er i de bedste hænder på sygehusene i Region Sjælland. Her er lægemiddelindustrien en vigtig medspiller,« siger regionsrådsformand Heino Knudsen (S) og fortsætter:

»Med aftalen om efteruddannelse kan vi videreføre og udbygge sygehusenes samarbejde med industrien, og vi sikrer os, at det sker på en gennemsigtig og etisk forsvarlig måde. Det er helt afgørende for mig, at der ikke kan sætte spørgsmålstegn ved sygehusenes uafhængighed og personalets habilitet.«

Sygehusledelsen bestemmer medarbejdernes efteruddannelse

Den nye aftale med Lif giver sygehusledelserne en nøglerolle i forhold til medarbejdernes efteruddannelse. Lægemiddelvirksomheder, der ønsker at støtte forskellige former for efteruddannelse, skal henvende sig til sygehusledelserne.

Det er sygehusledelsen, der herefter beslutter, hvilke medarbejdere der kan deltage i de kurser, konferencer og efteruddannelser, der bliver tilbudt.

Det ligger også i aftalen, at virksomheder, der afholder eller giver støtte til efteruddannelsesarrangementer, skal melde arrangementerne til Etisk Nævn og sikre, at de overholder lovgivningen og Lægemiddelindustriens brancheetiske regler.

Aftalen bygger på forvaltnings- og lægemiddellovens habilitetsregler samt Danske Regioners fællesregionale principper for efteruddannelse og kompetenceudvikling. På sigt skal principperne fra aftalen med Lif skal på sigt bredes ud til flere områder i Region Sjælland.


Foto: Region Sjælland.


This article is published by Slagelse.News. Copyright © Slagelse Media, Denmark (EU), tel. +45 7174 1448.