20 mio. færre solgte cigaretter, men flere danskere ryger

(Artiklen er udgivet for omkring 5 år siden). 

Zand.News – En gennemgang af salgstal i Salling Group sætter en tyk streg under, at det virker at gemme cigaretterne af vejen. Det oplyser Salling Group. Samtidig oplyser Sundhedsstyrelsen, at der er kommet flere rygere.

Netto, føtex og Bilka har solgt markant færre cigaretter

Dugfriske tal fra Salling Group viser, at dagligvarekæderne Netto, føtex og Bilka i 2018 solgte markant færre cigaretter efter at have skjult tobakken.

Trods flere butikker, flere kunder og højere omsætning solgte Salling Group sidste år 20 millioner cigaretter færre end i 2017.

Det forgange år leverede dermed solid dokumentation for, at unge køber færre cigaretter, når butikkerne gemmer tobakken væk.

Dataindsamling på tværs af Nettos 500 butikker viste allerede i efteråret, at nedgangen i tobakssalget var mest dramatisk i butikker kendetegnet ved mange unge kunder og placeret i nærheden af ungdomsuddannelser, videregående uddannelser og kollegier.

På landsplan faldt salget af tobak med ni procent i de første tre måneder efter at Netto som landets første kæde gemte cigaretterne af vejen. I butikker med særligt mange unge kunder var nedgangen i salget op til fire gange så stor.

»Vi har i Salling Group en klar ambition om, at færre unge begynder at ryge. Derfor har vi gemt cigaretterne væk, og det har givet et fald i salget på ikke mindre end 20 millioner cigaretter. At det så koster penge på bundlinjen, lever vi fint med, fordi vi er med til at gøre en forskel,« siger administrerende direktør i Salling Group, Per Bank.

Andelen af rygende unge mellem 16 og 24 er stigende

Ifølge tal fra Kræftens Bekæmpelse og Røgfri Fremtid begynder 40 unge at ryge hver dag, og andelen af de 16-24-årige, der ryger, er stigende.

Meget tyder på, at de unge er enige i, at det nytter noget at gøre tobakken usynlig.

I en rapport fra Røgfri Fremtid, “Ungeundersøgelse 2017”, fra 2018 svarer de unge rygere mellem 14 og 19 år, at det at gøre cigaretterne usynlige i butikkerne er det bedste forslag til at undgå rygning blandt børn og unge.

Tal fra Kræftens Bekæmpelse og Røgfri Fremtid viser, at op mod 15.000 unge hvert år begynder at ryge, og nedgangen i Salling Groups tobakssalg glæder Kræftens Bekæmpelse:

»Salling Group er gået forrest og har taget ansvar, og det er meget positivt at se i praksis, hvilken stor effekt det har haft især over for børn og unge, at tobakken er blevet gemt væk. Nu har vi brug for en lovgivning, der sikrer at alle andre butikker også kommer med,« siger Niels Them Kjær, der er projektchef for tobaksforebyggelse i Kræftens Bekæmpelse.

Voksne rygere er steget fra 21 procent til 23 procent

I dag ryger 23 procent af den voksne befolkning. Det er en stigning siden 2016, hvor 21 procent røg. Det viser nye tal fra den årlige undersøgelse af danskernes rygevaner fra Sundhedsstyrelsen, Hjerteforeningen, Kræftens Bekæmpelse og Lungeforeningen.

De seneste seks år har der ikke været nogen ændring i andelen af danskere, der ryger, og at tallene nu for første gang i 20 år er steget, vækker stor bekymring hos sundhedsorganisationerne.

»Vi skal se med stor alvor på den stigning, som undersøgelsen viser. Vi ved, at rygning har fatale konsekvenser, både menneskeligt og for vores samfund, og der skal flere indsatser til for at vende den triste udvikling: Markant højere tobakspriser, miljøer uden røg og tobakken skal gemmes væk, så den ikke frister,« siger Anne Brandt, direktør i Lungeforeningen, og fortsætter:

»I Lungeforeningen ved vi også, at det virker, når personer, der ryger, indgår aftaler om rygestop i de helt nære relationer mellem ægtefæller, kollegaer og venner. Chancen for at blive røgfri er også op til fem gange større, hvis man får professionel hjælp i forbindelse med sit rygestop.«

Brug for flere effektive rygestoptilbud og rygeregler

Hvis færre danskere skal ryge i fremtiden, er der brug for flere effektive rygestoptilbud, regler og rammer, der gør det sværere at begynde at ryge.

Derfor er det positivt, at undersøgelsen viser, at flere bliver opfordret til et rygestop af deres tandlæge, læge, på hospitalet eller i kommunen. Opfordringen skal dog gå hånd i hånd med en henvisning direkte til de kommunale rygestoptilbud.

»Vi er rigtig glade for, at undersøgelsen peger på, at sundhedspersonalet tager et større ansvar, når det handler om at bekæmpe rygning og rygningens skadelige konsekvenser. Vi ved nemlig, at opfordring til rygestop fra sundhedspersonale motiverer til at stoppe med at ryge,« siger Niels Sandø, konstitueret enhedschef i Sundhedsstyrelsen, og fortsætter:

»Men der er langt igen. Cirka 635.000 personer, der ryger, ønsker at stoppe med at ryge, og vi har alle sammen et ansvar for at sikre, at de ved, hvor de kan få den bedste mulige hjælp, nemlig i kommunerne.«

(Genrefoto: xavigm / iStock).

This article is published by Slagelse.News. Copyright © Slagelse Media, Denmark (EU), tel. +45 7174 1448.