Sørbymagle Idrætsforening får handicappris

(Artiklen er udgivet for omkring 1 år siden). 

Artiklen er opdateret for 1 år siden.

Slagelse.News – »Vi valgte Sørbymagle IF, for de har både med deres hold i Lykkeligaen og Esport netop skabt fællesskaber for mennesker, som måske kan have været svært ved ellers at indgå i fællesskaber.«

Sørbymagle Idrætsforening får handicapprisen, fordi de er rigtig gode til skabe fællesskaber for alle slags mennesker. Det oplyser Slagelse Kommune i en pressemeddelelse.

Omdrejningspunktet har været inklusion af alle

Slagelse Handicapråd uddeler hvert år handicapprisen til en privatperson, en forening, en organisation eller en repræsentant fra erhvervslivet, som har ydet en ekstraordinær indsats for mennesker med handicap. Prisen er blevet uddelt siden 2009 og er på 10.000 kroner.

Temaet for årets handicappris var fællesskaber og i særdeleshed på kandidater, som har skabt fællesskaber, der gør det lettere for mennesker med handicap at være en del af samfundet.

I år er Sørbymagle Idrætsforening den velfortjente modtager af prisen. Vinderen blev afsløret mandag i Sørbyhallen, hvor handicaprådet uddelte prisen til Sørbymagle IF. Formand for Sørbymagle IF, Anders Sørensen, modtog prisen, mens Lykkeliga-holdet trænede i hallen.

»Vi er meget glade for at få handicapprisen, og det er et stort klap på skulderen. Omdrejningspunktet har været inklusion af alle, og her fandt vi konceptet Lykkeliga, som er godt til at inddrage mennesker med særlige behov. Stor ros til trænerne, som er meget kompetente mennesker, der arbejder med pædagogik, og er rigtig gode til at tage hånd om børnene. Det er dem, der fortjener prisen!« fortæller Anders Sørensen.

Både Lykkeligaen og Esport skaber fællesskaber

»Fokus har været på personer, foreninger eller andet, som har etableret fællesskaber for folk med handicap. Dem, der får prisen, er dem, er kan inspirere og animere andre til at lave noget lignende,« siger Ole Andersen, der er formand for Handicaprådet, og fortsætter:

»Vi valgte Sørbymagle IF, for de har både med deres hold i Lykkeligaen og Esport netop skabt fællesskaber for mennesker, som måske kan have været svært ved ellers at indgå i fællesskaber. Det skaber ikke kun værdi for mennesker med særlige behov, men også for de andre brugere, som får en indsigt i, hvad mennesker med særlige behov kan bidrage med – også i forhold til fællesskabet og livskvalitet.«

I begrundelsen for at give Sørbymagle Idrætsforening prisen hedder det, at de er en flerstrenget idrætsforening i Slagelse, som blandt andet har Esport og en nystartet Lykkeliga i håndbold. Sørbymagle Idrætsforening har mange frivillige og stor fokus på at være inkluderende. Esport og Lykkeliga er initiativer, hvor der er særligt fokus på at mennesker med fysiske og psykiske handicap kan deltage i aktiviteterne.

LykkeLiga er et nationalt fællesskab for børn med udviklingshandicaps og deres familier. Det er håndboldhold for børn mellem 5 og 16 år, og det danner ramme om en helt ny måde at skabe netværk for børn og familier både på og udenfor banen.

Esport fjerne ulighed mellem alder og funktionsevne

Sørby Esport har igennem de seneste 2-3 år, i forskellige sammenhænge, arbejdet med at skabe sammenhold og fællesskab for børn, som ikke er inkluderet. Samarbejde omkring uddannelsestilbud med specialskoler, weekend camps i samarbejde med muskelsvindfonden samt undervisning af parasport er blot nogle af områderne.

Sørby Esport har med “Esport for alle” fokus på at esporten i sin form kan noget helt særligt, idet 6-årige kan spille sammen med 10-årige, ligesom handicappede kan dyste mod normalt fungerende.

»Sørbymagle Idrætsforening er et rigtig godt eksempel på, at foreningslivet kan udvikle og have både aktiviteter særligt tilrettelagt borgere med særlige behov. Så kan man også mødes om en fælles interesse – uanset behov eller ej Sørbymagle Idrætsforening bidrager dermed til at nedbryde de barrierer, som ofte holder borgere med særlige behov fra at deltage aktivt i foreningslivet, og derfor kan de være stolte af at modtage Handicapprisen,« siger Jørgen Andersen (S), der er næstformand i Handicaprådet og medlem af byrådet.

Øverst: Sørbymagle Idrætsforening får handicapprisen for 2022. (Foto: Slagelse Kommune). PM/roke.

This article is published by Slagelse.News. Copyright © Slagelse Media, Denmark (EU), tel. +45 7174 1448.