Spansk trappe over krigsbunker på Fisketorvet

(Artiklen er udgivet for omkring 3 år siden). 

Artiklen er opdateret for 10 måneder siden.

Slagelse.News – Der arbejdes nu på at etablere en ny indgang til hver kuppel, mens den nuværende adgang til bunkeren fjernes. Dermed bliver bunkeren lettere tilgængelig – og forslaget forsøger endda at gøre den tilgængelig for gangbesværede.

Mandag den 1. februar 2021 godkendte Erhvervs- og Teknikudvalget i Slagelse Kommune forprojektet til ombygningen af Fisketorvet bag Sct. Mikkels Kirke.

Nu skal forprojektet danne grundlag for projekteringen af selve anlægsprojektet. Det fremgår af referatet fra Erhvervs- og Teknikudvalget.

Dropper planen om at fjerne krigsbunkeren

I august godkendte Erhvervs- og Teknikudvalget skitseprojektet til renovering af Fisketorvet. I den efterfølgende offentlighedsfase blev der udtrykt kritik af, at bunkeren skulle fjernes.

Projektets rådgivere vurderede efterfølgende, at bunkerens tilstand var bedre end forventet, og at det ikke kunne udelukkes, at bunkeren kunne bevares.

Erhvervs- og Teknikudvalget besluttede på den baggrund, at projektet skulle revideres med henblik på at søge bunkeren bevaret.

Læs også: Bunkeren på Fisketorvet bliver måske bevaret.

Kommunens administration har herefter bearbejdet skitseprojektet, der nu har karakter af et egentligt forprojekt, hvor flere detaljer er lagt fast.

Forprojektet skal betragtes som en målsætning for projektets faktiske løsning, om end hovedprojektet kan ende med at adskille sig en smule fra forprojektet.

Forprojektet ændrer sig – i forhold til skitseprojektet – kun på ét væsentligt forhold, nemlig at bunkeren nu indgår i projektet i stedet for at blive revet ned. Der er ikke ændret ved projektets hovedide med en “spansk trappe” op imod kirken – den rykkes blot længere frem og bygges hen over bunkeren.

Det betyder, at pladsen foran trappen ikke gøres større, som oprindeligt skitseret. Den bevarer omtrent den størrelse, som pladsen har i dag. Sådan skriver administrationen i referatet.

Bunkeren bliver lettere tilgængelig for gangbesværede

Det nye forprojekt beskriver adgangsforholdene til bunkeren, hvor der etableres en ny indgang til hver kuppel, mens den nuværende adgang fjernes. Dermed bliver bunkeren lettere tilgængelig – og forslaget forsøger endda at gøre den tilgængelig for gangbesværede.

Forprojektet tager ikke stilling til den fremtidige anvendelse af bunkeren, men beskriver nogle muligheder som for eksempel udstillingsrum for skiftende udstillinger, rum for lyd- og belysningskunst eller lokale til små koncerter.

Forprojektet tager dog skridt til en mere konkret beskrivelse af, hvor og hvordan beplantning og belysning kan indgå, ligesom det foreslår en placering af fiskefontænen, der selvfølgelig bevares på Fisketorvet, fastslår administrationen i referatet.

Undervejs har der været afholdt møde med repræsentanter fra Slagelse Ældreråd og Handicaprådet, som er koblet på projektet. Derudover indgår de forretningsdrivende omkring Fisketorvet i en særlig projektgruppe, der koordineres i samarbejde med Business Slagelse. Der er desuden dialog med Sct. Mikkels Kirke og enkelte interesserede naboer.

Øverst: Fisketorvet. (Foto: Slagelse Kommune). RK/rk.

This article is published by Slagelse.News. Copyright © Slagelse Media, Denmark (EU), tel. +45 7174 1448.