Menighedsplejen i Slagelse flytter og gør alting nyt

(Artiklen er udgivet for omkring 1 år siden). 

Artiklen er opdateret for 1 år siden.

Slagelse.News – Den første kirke i Slagelse, Sct. Mikkels Kirke, blev opført omkring år 1080 på det sted, hvor den nuværende Sct. Mikkels Kirke ligger. Derfor kan man også sige, at det diakonale arbejde i Slagelse officielt startede for 942 år siden. Det kirkelige sociale arbejde Stedet og Menighedsplejen i Slagelse er er diakonalt samarbejde mellem de fire folkekirker i Slagelse by, Sct. Mikkels, Sct. Peders, Nørrevang og Antvorskov, der har rødder 42 år tilbage i tiden.

Menighedsplejen i Slagelse går nye tider i møde ved at udvide sit diakonale arbejde i Slagelse by i en tættere sameksistens med bykirkernes sognegårde. Der vil samtidig blive mere fokus på pilgrimsvandringer for sårbare borgere, børne- og familiearbejde for udsatte familier og åbent hus-arrangementer med kaffe på kanden. Det skriver Menighedsplejen i Slagelse i en pressemeddelelse.

“Stedet” flytter til Sct. Mikkels og Sct. Peders kirker

Det betyder, at det nuværende arbejde i “Stedet” i Herrestræde 26 flytter til Sct. Mikkels Kirke og Sct. Peders Kirke i nye og anderledes rammer, der bliver på en anden måde, som også kan afvikles i haverne. Menighedsplejen ønsker med andre ord at drive værested og udføre kirkeligt socialt arbejde (altså diakoni) på en ny og tidssvarende måde, der samtidig har mindre administration.

»De stadig stigende lovkrav til foreninger og selvejende institutioner, især i folkekirken, gør driften af lejemål i fremmede lokaler og selvstændig personaleadministration uhensigtsmæssig. Det skal ses i lyset af, at de fire menighedsråd allerede råder over egen administration og adskillige ejendomme,« udtaler Robert Kronberg, der er formand for Menighedsplejen i Slagelse og samtidig er menighedsrådsformand i Sct. Mikkels Kirke.

Bestyrelsen har samtidig evalueret visionen for Menighedsplejen og “Stedet” fra 2016. Der står blandt andet, at Menighedsplejen tydeligt skal markere sit kristne værdigrundlag i mødet med mennesker, og at Stedet skal være et multifunktionelt sted, hvor man ikke er i tvivl om, at det drives af Folkekirken på Folkekirkens kristne grundlag.

»Det er vores opfattelse, at det ikke er lykkedes at opfylde den vision klart og tydeligt nok. Derfor er det blevet tid til at ændre måden at drive væresteder og at udføre kirkeligt socialt arbejde på. Det er blevet tid til at gentænke diakonien i Slagelse bysogne,« udtaler diakon Anne-Gro Hansen, der er sekretær for Menighedsplejen i Slagelse og kirkeværge i Sct. Peders Kirke.

Næsten 1.000 år gammel menighedspleje i Slagelse består

Den første kirke i Slagelse, Sct. Mikkels Kirke, blev opført omkring år 1080 på det sted, hvor den nuværende Sct. Mikkels Kirke ligger. Derfor kan man også sige, at det diakonale arbejde i Slagelse officielt startede for 942 år siden. Det kirkelige sociale arbejde Stedet og Menighedsplejen i Slagelse er er diakonalt samarbejde mellem de fire folkekirker i Slagelse by, Sct. Mikkels, Sct. Peders, Nørrevang og Antvorskov, der har rødder 42 år tilbage i tiden.

»Da ”Stedet” blev oprettet i Sct. Mikkelsgade 7 for mere end 40 år siden, var det en vigtig og rigtig beslutning, der blev taget af Sct. Mikkels Sogns Menighedsråd. Senere kom Sct. Peders Sogns Menighedsråd til, og i 1994 blev samarbejdet udvidet de to nye bykirker, Nørrevang og Antvorskov,« supplerer Anne-Gro Hansen.

Slagelsekirkerne, der er blevet til fire sogne, har været en del af Slagelse By i snart 1.000 år, og kirken vil fortsat være en del af Slagelse. Det gælder inden for både forkyndelse, mission og diakoni.

»Alting har en tid, for alt, hvad der sker under himlen, er der et tidspunkt. En tid til at rive ned, en tid til at bygge op. En tid til at gøre alting nyt,« afslutter Robert Kronberg med henvisning til Prædikerens bog og Johannes’ Åbenbaring.

Samværssteder i Sogneladen og i Pakhuset i midtbyen

“Stedet” i Herrestræde 26 lukker dørene ved udgangen af 2022. Kaffe på Kanden åbner første gang fredag den 20. januar kl. 9.00 i Sogneladen ved Sct. Peders Kirke. Parterre under Pakhuset, Sct. Mikkels Sognegård i Nygade 6A vil ligeledes åbne i løbet af januar for samvær på udvalgte dage og for Café Strik. Fællesspisning og udflugter vil blive annonceret løbende.

Følg med på www.slagelsemenighedspleje.dk og www.facebook.com/slagelsemenighedspleje

Øverst: Afskedsreception for tidligere leder af “Stedet” fra venstre: Tidligere leder Jørgen Hugo Jensen, biskop Ulla Thorbjørn Hansen og menighedsrådsformand Robert Kronberg fra Sct. Mikkels Kirke. (Foto: Privatfoto). PM/pele.

This article is published by Slagelse.News. Copyright © Slagelse Media, Denmark (EU), tel. +45 7174 1448.