Kommunen vil skaffe mere jord til Nordskoven

(Artiklen er udgivet for omkring 4 år siden). 

Slagelse.News – Målet er at få rejst mere offentlig skov tæt på Slagelse og samtidig at få tilgodeset flere natur- og miljøinteresser.

Naturstyrelsen og Slagelse Kommune går nu sammen om en ansøgning for at komme med i Landbrugsstyrelsens pilotordning om “multifunktionel jordfordeling”.

Formålet er at skaffe jord til mere skov og natur ved Nordskoven, som ligger ved Slagelse Nordby. Det skriver kommunen i en pressemeddelelse.

Pilotordning om såkaldt multifunktionel jordfordeling

Målet er at rejse mere bynær skov og natur ved Nordskoven i Slagelse, når Slagelse Kommune og Naturstyrelsen går sammen om at ansøge om at komme med i en pilotordning om såkaldt multifunktionel jordfordeling under Landbrugsstyrelsen.

Læs også: Ung og nyplantet skov er ikke lig med kedelig skov.

Meningen med multifunktionelle jordfordelingsprojekter er, at landmænd frivilligt afgiver jord, som bruges til naturprojekter mod til gengæld at få landbrugsjord et andet sted.

»Ved at sammentænke forskellige hensyn til for eksempel natur, rent drikkevand, klima og friluftsliv kan vi slå flere fluer med ét smæk og samlet set få endnu mere natur- og miljø for pengene,« siger Jørgen Grüner (SF), der er formand for Miljø-, Plan- og Landdistriktsudvalget, og fortsætter:

»Vi skal for eksempel have genslynget Gudum Å og i den forbindelse ville det være godt at se på, om vi samtidig kan få taget nogle af de å-nære arealer ud af landbrugsdrift både af hensyn til naturen, men også den fremtidige landbrugsdrift.«

Formålet er at få rejst mere offentlig skov tæt på Slagelse

Miljø-, Plan- og Landdistriktsudvalget godkendte mandag, at kommunen sammen med Naturstyrelsen søger om at komme i den nye pilotordning om multifunktionel jordfordeling.

Målet er at få rejst mere offentlig skov tæt på Slagelse og samtidig få tilgodeset flere natur- og miljøinteresser.

Ansøgningen kommer blandt andet til at indeholde idéer og forslag til etablering af græsningsfolde og vandhuller til gavn for et varieret plante- og dyreliv.

»Vi tror, at multifunktionel jordfordeling kan sikre en fortsat udvikling af Nordskoven, så vi kan få rejst mere bynær skov, give plads til mere natur tæt på byen, og – i samarbejde med borgerne – udvikle de rekreative muligheder i området,« siger skovrider Claus Jespersen fra Naturstyrelsen.

Landmænd får mulighed for at frasælge ubrugelige arealer

Når man laver multifunktionel jordfordeling, tages landbrugsarealer ud af drift for blandt andet at give plads til naturen, at forbedre miljøets tilstand og at give flere borgere adgang til flere oplevelser i det åbne land.

Lodsejerne, der lader jord gå ud af drift, får tilbudt anden landbrugsjord i erstatning. Målet er samtidig at samle landbrugsarealerne i større blokke eller på placeringer, så det giver bedre værdi for landbrugsbedriften.

»Ved jordfordelingen får landmændene mulighed for at frasælge landbrugsarealer, der for eksempel ofte er for våde til dyrkning eller arealer, der af hensyn til rent drikkevand ikke må sprøjtes,« siger Pernille Ivalo Frandsen (V) fra Miljø-, Plan- og Landdistriktsudvalget, og fortsætter:

»Til gengæld vil jordfordelingen give mulighed for at erhverve andre landbrugsarealer. Det vigtige for os er, at det er frivilligt for lodsejerne, om de vil deltage i en jordfordeling.«

Jordfordelingsordningen udspringer af Folketingets tørkepakke

Multifunktionel jordfordeling er en pilotordning, der udspringer af Folketingets tørkepakke fra 2018, hvor der blev afsat 150 millioner kroner til multifunktionel jordfordeling.

Pengene, der kan søges om, skal bruges til processen med at lave jordfordelingen, og hvis ansøgningen går igennem, betyder det, at Landbrugsstyrelsen hjælper med at lave de nødvendige aftaler med områdets landmænd.

Selve jordfordelingen forventes at tage cirka 2 år, og realisering af de enkelte projektelementer tager cirka 2-3 år.

Øverst: Kort over Nordskoven. (Foto: Slagelse Kommune). PM/rk.

This article is published by Slagelse.News. Copyright © Slagelse Media, Denmark (EU), tel. +45 7174 1448.